Published On: lun, mai 14th, 2018

începe înscrierea copiilor în grupa mică la grădiniţă

nichiduta.ro

În mai puţin de două săptămâni, mai exact pe 21 mai, începe înscrierea la grădiniţă în cazul copiilor care acum intră în învăţământul preşcolar, la grupa mică. Potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei şi copiii care sunt deja la grădiniţă trebuie reînscrişi pentru anul următor, însă în cazul acestora procedurile sunt în derulare. Important de ştiut pentru părinţi este faptul că, în limita locurilor disponibile, pot să fie înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între doi şi trei ani. În situaţia destul de frecventă în care numărul cererilor de înscriere într-o grădiniţă este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.
Criteriile generale de departajare, aşa cum au fost aprobate şi comunicate de Ministerul Educaţiei sunt următoarele:
– existenţa unui document care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
– existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
– existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în grădiniţa respectivă;
– existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare grădiniţă, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean) nu pot fi discriminatorii şi nu pot include liste de preîn-scrieri. De asemenea, criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).
Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro