Încasări de 2.5 milioane euro realizate de Biroul Vamal de Interior Dâmboviţa

I.B.

tutuianuBiroul Vamal de Interior Dambovita în primele cinci luni ale acestui an, pentru realizarea programului de încasări din activitatea vamală şi a produselor accizabile, precum şi a obiectivelor ce-i revin în domeniul vamal şi fiscal a aplicat măsurile propuse în planul de acţiuni şi a desfăşurat activităţi care au vizat îmbunătăţirea continuă a gradului de colectare a veniturilor din activitatea vamală datorate bugetului comunitar şi naţional, precum şi creşterea gradului de recuperare a creanţelor bugetare. Cu toate eforturile depuse în primele cinci luni ale anului 2014 a reuşit să atragă la bugetul consolidat al statului precum şi la bugetul Uniunii Europene suma de 11.213.575 lei aproximativ 2.5 mil. euro. Dintre agenţii economici, de pe raza judeţului, care efectuează operaţiuni de import-export şi care prin plata drepturilor vamale de import aduc o contribuţie substanţială la realizarea programului de încasări la bugetul de stat, putem aminti SC Arctic SA care a efectuat în primele cinci luni ale anului 2014 un număr de 1.693 operaţiuni de import, pentru care s-au calculat şi certificat drepturi vamale în sumă de 32.511.998 lei, din care suma de 495.287 lei reprezentând taxe vamale, a fost încasată efectiv în vamă. Subliniem faptul că Biroul Vamal Dâmboviţa a constatat, validat şi certificat, pe baza celor 1.693 de declaraţii vamale de import depuse de către SC Arctic SA, drepturi vamale constând in taxa pe valoare adăugata în sumă totală de 7,2 mil euro. Această sumă nu a fost încasată efectiv în vamă întrucât societatea beneficiază de certificat de amânare la plată în vamă a taxei pe valoarea adăugată, însă această stare de fapt nu diminuează cu nimic responsabilitatea şi efortul depus de instituţia vamală în cea ce priveşte stabilirea acestor sume ca venit al bugetului consolidat al statului. Şi SC Sun Garden România SRL a efectuat prin Biroul Vamal Dâmboviţa un număr de 157 operaţiuni de import la care s-au calculat şi încasat drepturi vamale în sumă totală de 5.779.949 lei aproximativ 1.3 mil euro, reprezentând 52% din totalul încasărilor biroului vamal. În ceea ce priveşte produsele accizabile menţionăm că în urma acţiunilor de supraveghere a activităţii de producţie a băuturilor alcoolice (ţuică şi rachiuri de fructe) din cadrul gospodăriilor individuale şi a antrepozitelor fiscale pe bază de prestări servicii, au fost stabilite accize în valoare de 147.382 lei, aferente unei cantităţi fabricate de 61,75 hl alcool pur. În vederea realizării planului de încasări precum şi a celorlalţi indicatori fizici şi valorici, la nivelul Biroului Vamal Dâmboviţa s-au luat o serie de măsuri: întărirea controlului documentar, mai ales cu privire la originea mărfurilor şi a valorii în vama, colaborând în acest sens cu autorităţile vamale de unde provin mărfurile respective; intensificarea controalele fizice pe baza analizei de risc în vederea combaterii fraudelor cu privire la felul şi cantitatea mărfurilor; colaborarea cu deţinătorii drepturilor de proprietate intelectuală sau cu reprezentanţii legali ai acestora, pentru obţinerea de informaţii care să conducă la combaterea traficului cu produse contrafăcute; intensificarea controalelor antidrog printr-o colaborare mai strânsă cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, atât pe plan local cât şi la nivel central; monitorizarea tranzitelor vamale emise sau care se închid prin Biroul Vamal Dâmboviţa, stopând sau reducând aproape în totalitate fraudarea plăţii eventualelor drepturi de import datorate ca urmare a neînchiderii tranzitelor precum şi neplata taxei pe valoare adăugată ca urmare a închiderii fictive de tranzite emise dintr-un stat membru; programarea şi realizarea controalelor ulterioare şi a reverificării declaraţiilor vamale prin selectarea agenţilor economici pe baza analizei de risc luând în calcul originea preferenţiala a mărfurilor; valoarea în vamă a acestora; încadrarea tarifară şi regimurile vamale suspensive.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Campionatul Mondial de Fotbal - Brazilia 2014 Va fi ajutata Brazilia să câştige?

Muşcătura pe care atacantul uruguayan, Luis Suarez a aplicat-o adversarului său italian, l-au costat pe fotbalist suspedarea şi interzicerea de a mai participa la cele 9 meciuri care mai rămăseseră de disputat la ediţia din 2014. Indiferent ce sar spune, eliminarea lui Suarez ia costat până la urmă pe uruguayeni […]