Published On: lun, nov. 20th, 2017

În şedinţa extraordinară a CJ Dâmboviţa din 16 noiembrie 2017, s-a aprobat rectificare de buget

nichiduta.ro

Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a reunit în şedinţa ordinară în data de 16 noiembrie 2017. Pe ordinea de zi au fost mai multe proiecte de hotărâre. Unul dintre proiecte a vizat rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul
2017.
Urmare demersurilor întreprinse de conducerea Consiliului Judeţean, un număr de 20 obiective de drumuri şi poduri judeţene au fost cuprinse pentru finanţare prin PNDL în perioada 20172020. După depunerea documentelor solicitate de MDRAPFE, au fost încheiate contracte de finanţare pentru următoarele obiective:
-Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ 659 Şelaru-Limită Judeţ Argeş 4.749 mii lei
-Modernizare DJ 722 Sălcioara-Moara Nouă-Săveşti 6.441 mii lei
-Pod de legatură între DJ 714 şi Camping Zănoaga 696 mii lei
Valoarea totală a celor trei proiecte fiind de 11.886 mii lei.
Astfel, s-au majorat veniturile pe clasificaţia „Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea PNDL” cu suma de 11.886 mii lei şi cheltuielile la capitolul „Drumuri şi poduri” alineat „Construcţii” cu aceeaşi sumă. Bani pentru centrele medico-sociale din judeţ
În urma analizei prevederilor bugetare şi a plăţilor efectuate sau constatat economii în sumă de 2.815 mii lei, la următoarele capitole bugetare:
– la capitolul bugetar Transporturi”, titlu „Reparaţii curente”- 1.000 mii lei – la capitolul „Învăţământ” articol „Asistenţă socială” alineat „Ajutoare sociale în natură” -1.815 mii lei.
Din aceste economii se vor efectua virări de credite, conform referatului Direcţiei economice buget nr. 26426/07.11.2017 în vederea plăţii drepturilor salariale până la sfârşitul anului pentru centrele medico-sociale: Răcari (123 mii lei), Bucşani (403 mii lei) şi Niculeşti (80 mii lei), CRRPH Ţuicani (770 mii lei), pentru Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare (394 mii lei) şi a drepturilor salariale cuvenite personalului neclerical în luna noiembrie(1.045 mii
lei).
Prin referatele de specialitate ale aparatului propriu şi a instituţiilor subordinate ale CJ Dâmboviţa, s-au solicitat virări de credite: – Direcţia Economică, Buget, prin referatul nr. 25993/01.11.2017, propune virări de credite în sumă de 10 mii lei în cadrul capitolului „Autorităţi publice” pentru demararea procedurii de achiziţie a panourilor de informare turistică pentru zona montanăstaţiunea turistică Moroeni-Padina-Peştera.
– Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I”, prin referatul
nr. 2318816/07.11.2017 a propus virări de credite între alineatele „Bunuri şi servicii, în vederea achiziţiei de bunuri materiale şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor şi autospecialelor din dotare precum şi pentru funcţionarea tehnicii de comunicaţii şi informatică.
– Centrul Militar Judeţean Dâmboviţa, pentru plata facturilor de utilităţi şi achiziţionarea materialelor necesare desfăşurării activităţii, a solicitat prin referatul nr. 3482/07.11.2017 virări de credite între alineatele titlului „bunuri şi servicii”.
– Serviciul Public Judeţean de Pază, prin referatul nr. 831/07.11.2017 a solicitat virări de credite între alineatele titlului „cheltuieli de personal”.
– Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”, în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii, prin referatul nr. 563/08.11.2017 a solicitat virări de credite în cadrul titlului „Bunuri şi servicii”.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro