Published On: mar, mai 2nd, 2017

În oraşul Fieni, administraţi îşi doreşte un serviciu de salubrizare de calitate – măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice

La nivelul oraşului Fieni a fost aprobat Regulamentul cadrul al servicilui de salubrizare a oraşului. Următorul pas , Primăria oraşului Fieni pregăteşte conform legii, licitaţia pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice. Admnistraţia locală condusă de edilul Iulian Tătulescu şi vicepri-marul Gheorghe Secăreanu şi-a exprimat speranţa că Fieniul va fi un oraş curat iar experienţa şi dotările tehnice prestatorului care va câştiga licitaţia vor răspunde cerinţelor şi aşteptărilor cetăţenilor oraşului Fieni.
În această săptămână, Consiliul Local al oraşului Fieni s-a reunit în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi au fost 10 proiecte de hotărâre şi punctul diverse. Primele două proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi au vizat aprobarea Regulamentului cadrul al servicilui de salubrizare a oraşului Fieni şi aprobarea studiului de oportunitate, Caietului de sarcini şi a Contractului cadru de prestare a serviciului privind delegarea serviciului de „Măturat, spălat, stropirea şi întreţinera căilor publice…”
Operaţiunile de măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local Fieni stabileşte intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate au fost alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare este între orele 22:00-6:00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.
Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>