Published On: vin, oct. 6th, 2017

IEROMONAHUL MACARIE Şl EXCELENŢA TIPOGRAFICĂ DE LA TÂRGOVIŞTE ÎN SECOLELE XVI-XVIII

nichiduta.ro

Volumul acesta este dedicat leromonahului Macarie, cel care a tipărit la Târgovişte primul Liturghier ortodox din lume (1508), dar şi tuturor acelora care s-au ostenit cu tipărirea de carte, în Muntenia, între secolele XVl-XVlll, ca un omagiu, peste timp, adus gloriei vechiului centru tipografic târgoviştean care a sprijinit misiunea pastorală a Bisericii noastre de-a lungul secolelor.
Cartea cuprinde lucrările Simpozionului lnternaţional de la Târgovişte, desfăşurat în ziua de 20 octombrie 2016, în Sala Sfântul lerarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţări Româneşti, de la Mânăstirea Stelea, evidenţiind importanţa leromonahului Macarie şi a tiparului întru propovăduirea mesajului misionar al Bisericii noastre străbune. Comunicările au fost prezentate, la evenimentul ştiinţific mai sus menţionat, de personalităţi ale spaţiului teologic şi cultural academic, românesc şi muntenegrean, evidenţiindu-se rolul special al leromonahului Macarie de punte între Ortodoxia de la Nord şi de la Sud de Dunăre.
Aşa cum menţionează în prefaţa cărţii Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, „primul tipograf român, leromonahul Macarie, este cel care a dăruit misiunii ortodoxe a epocii, contemporanilor şi posterităţii primul Liturghier ortodox din lume şi prima carte tipărită pe teritoriul ţării noastre în anul 1508, continuând, apoi, cu
Octoihul (1510) şi
Tetraevangheliarul (1512), cărţi atât de necesare optimei desfăşurări a cultului ortodox. La jumătate de secol de la tipărirea Bibliei de către Johannes Gutenberg, Macarie introduce tiparul la noi, ca cel mai nou mijloc de comunicare socială a timpului său şi important instrument pastoral-misionar eclezial”.
Adevărat inovator, vizionar şi profet al timpului său, prin tipărirea acestor volume, menţionate mai sus, Ieromonahul Macarie a pregătit terenul pentru activitatea diaconului Coresi, marele voievod al cărţii româneşti şi înaintemergător al voievodului Mihai Viteazul, primul mare unificator al românilor. Prin activitatea, jertfa şi dăruirea acestor oameni ai Bisericii, noi, românii, am fost uniţi prin spiritualitate, cultură şi limbă, cu mult înainte de a se realiza acea mult dorită unitate naţională de stat. Pentru a valoriza, aşa cum se cuvine, aceste capodopere ale spiritualităţii şi culturii creştine şi româneşti era nevoie de readucerea lor în prim planul dialogului cultural. De aceea, pentru optima punere în valoare a patrimoniului nostru creştin şi românesc, dar şi a realităţii istorice că vechea noastră cultură poartă o puternică amprentă eclezială, Arhiepiscopia Târgoviştei a organizat acest simpozion dedicat leromonahului Macarie, în urma căruia a reieşit acest volum.
BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro