Published On: mar, feb. 18th, 2020

Grup tematic regional pentru protecţia mediului, eficienţă energetică şi tranziţia către o economie circulară

nichiduta.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat evenimentul regional destinat protecţiei mediului, eficienţei energetice şi tranziţiei către o economie circulară, în vederea actualizării documentelor de programare pentru implementarea viitorului exerciţiu financiar.
Evenimentul a fost deschis cu o serie de prezentări ce au vizat arhitectura instituţională şi obiectivele prioritare de investiţii pentru 20212027, analiza SWOT pentru domeniul analizat şi Strategia de specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia. Astfel, în contextul actual în care s-au semnalat un nivel scăzut al investiţiilor pentru protecţia mediului şi o creştere alarmantă a fenomenelor de poluare şi de generare a emisiilor de carbon, se impune elaborarea unor strategii destinate protecţiei

mediului prin care să se asigure o creştere a gradului de conştientizare privind economia circulară şi o folosire judicioasă a fondurilor europene pentru rezolvarea problemelor de mediu.
Prezentările au fost urmate de ateliere de lucru al căror obiectiv a fost actualizarea tipurilor de intervenţii pentru Planul de dezvoltare regională 2021-2027. Prin intermediul acestor activităţi interactive, au fost identificate nevoi ale comunităţii pentru domeniul protecţia mediului, eficienţă energetică şi tranziţia către o economie circulară, fiind totodată formulate măsuri şi soluţii adecvate. Obiectivul acestor activităţi a fost realizat datorită contribuţiei reprezentanţilor din mediile: economic, public, privat şi de cercetare, care au pus astfel bazele unei colaborări menite a face din Sud Muntenia o regiune mai verde. Calendarul grupurilor tematice regionale derulate de ADR Sud Muntenia continuă cu domeniile: dezvoltare urbană durabilă şi localităţi inteligente; protecţia mediului; susţinerea sănătăţii şi a protecţiei sociale; educaţie şi ocuparea forţei de muncă.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro