Published On: mie, aug. 30th, 2017

Fonduri europene pentru modernizarea sistemelor care are ca rezultat o mărire netă a suprafeţei irigate

nichiduta.ro

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primeşte proiecte care vizează investiţii în modernizarea sistemelor care au ca rezultat o mărire netă a suprafeţei irigate, aferente submăsurii 4.3 I -Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice -Componenta infrastructură de IRIGAŢII.
În acest sens, AFIR a publicat pe site-ul propriu, www.afir.info, studiul intitulat ,,Analiza privind potenţialul impact al sistemelor de irigaţii asupra resurselor de apă din punct de vedere cantitativ, ca rezultat al actualizării Strategiei Investiţilor în sectorul irigaţii prin evaluarea indicatorilor aferenţi regimului hidrologic. Documentul, solicitat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a fost elaborat de Ministerul Apelor şi Pădurilor.
Studiul a fost necesar pentru a evalua impactul pe care proiectele care vizează investiţii în modernizarea sistemelor cu rezultat în mărirea netă a suprafeţei irigate îl au asupra surselor de apă. Astfel, au fost analizate sursele de irigaţii, respectiv râul Dunărea, râurile interioare, lacurile naturale şi lacurile de acumulare. Concluziile studiului arată că suprafaţa irigată a României poate fi mărită fără a se înregistra un impact negativ asupra surselor de apă. În consecinţă, suprafaţa irigată poate creşte de la 619 mii de ha la peste 1,8 milioane ha.
O investiţie având ca rezultat o mărire netă a suprafeţei irigate care afectează sursele de apă subterană sau de suprafaţă este eligibilă numai dacă acestea sunt considerate satisfăcătoare în ceea ce priveşte cantitatea de apă în planul de management al bazinului hidrografic. Totodată, eligibilitatea proiectului este dată şi de analiza de mediu realizată de către autoritatea competentă, care trebuie să confirme că nu va exista niciun efect negativ semnificativ asupra mediului.
Sprijinul public pentru investiţiile finanţate prin această submăsură este 100% nerambursabil şi nu va depăşi 1.000.000 euro/ proiect pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune (SPP) sau 1.500.000 euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare (SPA – Staţii de pompare a apei, SRP – Staţii de repompare).

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro