Published On: mie, iun. 19th, 2019

Finalizarea etapei de evaluare a calităţii ştiinţifice a proiectelor de manuale şcolare (anul şcolar 2019-2020)

nichiduta.ro

În urma derulării procedurii de licitaţie deschisă în vederea asigurării manualelor şcolare, în anul şcolar 2019-2020, pentru elevii din învăţământul preuniversi-tar de stat, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în calitate de autoritate contractantă, a comunicat ofertanţilor rezultatele evaluării calităţii ştiinţifice a proiectelor depuse.
Astfel, au fost admise 104 proiecte de manuale şcolare şi respinse 72. Din cele 72 de proiecte respinse, 17 au fost „neconforme”, iar 55 au obţinut mai puţin de 95 de puncte. Ofertanţii au dreptul de a contesta rezultatele în termen de 10 zile de la primirea comunicării.Licitaţia a fost lansată pentru manualele de clasa a VII-a, precum şi pentru manualele şcolare necesare elevilor din clasele I-VI pentru care fie nu au existat oferte în anii trecuţi, fie acor-durile-cadru încheiate în urma achiziţiilor anterioare au încetat.
Ofertanţii au depus 176 proiecte de manuale şcolare. Au fost înscrise oferte pentru toate disciplinele din Trunchiul Comun pentru clasa a VII-a şi pentru o bună parte din disciplinele de clasa a VI-a rămase neofertate în anul 2018. Nu au fost depuse oferte pentru disciplinele cu un tiraj redus al manualelor şcolare. Pentru titlurile de manuale şcolare pentru care nu au existat oferte, MEN aplică prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu metodologia de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, anexa nr. 3 a ordinului de ministru nr. 3.103/2019.
În vederea evaluării calităţii ştiinţifice a proiectelor de manuale şcolare au fost cooptaţi, prin apel public, în calitate de experţi, profesori din învăţământul superior sau preuniversitar, care au titlul ştiinţific de doctor sau cel puţin gradul didactic I. Evaluarea calităţii ştiinţifice a conţinutului fiecărui proiect a fost realizată de către cinci experţi cooptaţi. Conform metodologiei, un proiect de manual şcolar poate fi acceptat dacă întruneşte minimum 95 de puncte din 100 de puncte posibile.
Pentru asigurarea unor manuale şcolare de calitate, prin ordinul de ministru nr. 3.103/2019 au fost regândite punctajele aferente descriptorilor de calitate, astfel încât evaluarea s-a centrat pe criterii precum corectitudinea manualului din punct de vedere ştiinţific, corelarea cu programa şcolară, adecvarea conţinutului la vârsta elevului etc.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro