Facilitaţi fiscale adoptate prin Ordonanţa de Urgenţa

OUG nr. 181/2020, privind unele măsuri fiscale a fost publicată în Monitorul oficial. Printre principalele măsuri, taxele vor putea fi amânate, de firme sau persoane fizice, până la data de 25 decembrie 2020. Până la acea dată nu se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere şi acelaşi termen este şi pentru suspendarea procedurilor de executare silită prin poprire.
Legat de rambursarea TVA cu control ulterior, termenul a fost prorogat până la 25 ianuarie 2021. A fost aprobată scutirea de la plata impozitului specific unor activităţi şi pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului 2020.
Contribuabilii care, până la data intrării în vigoare ordonanţei de urgenţă, au depus declaraţia privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020, vor trebui să depună declaraţii rectificative.
Firmele şi persoanele fizice vor putea aplica pentru procedura alternativă simplificate de acordare a eşalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanşată starea de urgenţă şi până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
Pentru a beneficia, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

  • să nu se afle în procedura falimentului
  • să nu se afle în dizolvare
  • să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală
  • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiţia se consideră îndeplinită.
    Eşalonarea la plată nu se acordă pentru sume de până la 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.
    Tot ca facilitate pentru mediul de afaceri s-a stabilit termenul de 2 decembrie 2020 până la care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz şi respectiv scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Turismul dâmboviţean a dat semne de revenire în luna august

Luna august a fost a treia lună din 2020 în care statisticienii au consemnat un reviriment în turismul dâmboviţean. Comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică din judeţul Dâmboviţa au scăzut cu „numai” 18,7%, iar înnoptările cu24,7%.Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în […]