Published On: mie, ian. 9th, 2019

„Extinderea şi dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte”, cu bani europeni pe POR 2014-2020

Veşti bune pentru sistemul sanitar dâmboviţean, investiţiile cu fonduri europene continuă şi în anul 2019. Proiectul „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte”, se află pe ultima sută de metri privind semnarea contractului de finanţare.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, a depus la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea parcurgerii etapelor administrative şi contractării, cererea de finanţare nr. S/DB/2018/8/8.1/8.1.A/1/2906/27.06.2018 , împreună cu documentele solicitate prin Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 REGIUNI în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 -Creşterea accesiblităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operaţiunea A – Ambulatorii, pentru proiectul Extinderea şi dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte”.
Anul trecut, pe data de 28.11.2018, CJ Dâmboviţa a primit Scrisoarea de finalizare etapa ETF nr. 18838/28.11.2018, prin care Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia informa că proiectul „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte”, intră în etapa de precon-tractare. Valoarea totală a proiectului ” Extinderea şi dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte”, este de 10.842.794,01 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă de 10.695.874,50 lei şi valoare totală neeligibilă de 146.919,51,00 lei.
Contribuţia proprie a CJ Dâmboviţa la realizarea proiectului, este în sumă totală de 360.837,00 lei, reprezentând atât totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui achitate, în valoare de 146.919,51 lei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.917,49 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte”. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul CJ Dâmboviţa.
Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
Astfel, la ultima şedinţă a CJ Dâmboviţa din decembrie 2018, consilierii judeţeni au aprobat proiectul „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte” şi a cheltuielilor legate de proiect.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>