Extinderea celulei de depozitare a deşeurilor municipale din oraşul Titu, subiect de dispută

Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubritate Dâmboviţa, vicepreşedintele CJ, Alin Manole a făcut o serie de precizări legate de extinderea celulei de depozitare a deşeurilor municipale din oraşul Titu, care în ultima perioadă a devenit subiect de dispută. Pentru o corectă informare, dar şi pentru o redare echilibrată a punctelor de vedere ale tuturor părţilor implicate, în vederea înţelegerii dimensiunilor reale ale proiectului implementat la nivelul judeţului Dâmboviţa, al cărui obiectiv a fost realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor, Alin Manole a punctat lucruri esenţiale: aducem la cunoştinţa opiniei publice următoarele informaţii:
„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a implementat în judeţul Dâmboviţa un sistem de management integrat al deşeurilor, realizat în cadrul unui proiect cu finanţare europeană nerambursabilă şi printr-un împrumut contractat de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa la Banca Europeană de Investiţii şi garantat de către statul român.
În cadrul acestui proiect, s-au realizat cele două depozite de deşeuri de la Aninoasa şi Titu. Pentru a răspunde obligaţiilor asumate de către România prin Tratatul de Aderare şi Directivele aplicabile ale Uniunii Europene în domeniul deşeurilor, la construirea depozitului de deşeuri de la Titu s-a avut în vedere ca, în viitor, să se realizeze cea de-a doua celulă, lângă primul depozit. Necesitatea amenajării celei de-a doua celule conforme a rezultat din evaluarea cantităţilor de deşeuri produse în judeţ pentru viitorii aproximativ 20 de ani.
Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliile locale şi/sau judeţene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deşeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor.”
Potrivit normativului din 26.11.2004 privind depozitarea deşeurilor, se impun anumite condiţii de realizare a acestor depozite, în cazul nostru fiind exclusă orice altă variantă decât cea a realizării celei de a doua celule în continuarea depozitului vechi şi a celulei nr. 1. Nerealizarea acestei noi celule ar fi o gravă abatere de la angajamentele asumate prin Memorandumul de Finanţare al Proiectului ISPA, ţinând cont şi de faptul că autorităţile administraţiei publice locale trebuie să respecte prevederile Strategiei Naţionale şi ale Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor.
ADI a iniţiat demersul solicitării unei suprafeţe de teren din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Titu, membră a asociaţiei, tocmai pentru a aduce la îndeplinire dispoziţiile legale ce guvernează serviciul public de salubrizare. Totodată, acesteia îi revine obligaţia de a exercita atribuţiile delegate prin mandatele speciale cu care a fost investită, în numele şi pe seama tuturor UAT-urilor membre.
Astfel, operatorului SC Eurogas Prescom SRL Fieni îi revine obligaţia contractuală de a realiza cea de-a doua celulă, investiţie care, la finalul contractului, va reveni de drept, gratuit şi liber de orice sarcini, unităţii administrativ-teritori-ale judeţul Dâmboviţa şi integrată domeniului public al acesteia, potrivit legii.
Revenim asupra precizării că realizarea depozitelor conforme este o obligaţie şi nu o opţiune.
În vederea derulării proiectului ISPA, pentru realizarea Depozitului ecologic de la Titu, suprafeţele de 5 ha teren, respectiv 2 ha teren şi de 1232 mp reprezentând drum de exploatare, au fost introduse în domeniul public al judeţului Dâmboviţa, prin preluarea acestora din domeniul public al UAT Titu.
În sensul celor de mai sus, Consiliul local al oraşului Titu a adoptat Hotărârea nr. 118/29.09.2005, privind transmiterea bunului imobil-teren în suprafaţă de 5 ha, respectiv 2 ha şi a drumului de exploatare DE 315 în suprafaţă de 1232 mp, din domeniul public al oraşului Titu şi din administrarea Consiliului local Titu, în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
Pentru includerea suprafeţelor de mai sus din domeniul public al oraşului Titu în domeniul public al judeţului Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a adoptat Hotărârea nr. 94/06.10.2005.
În baza hotărârilor celor două unităţi administrativ-teritoriale s-a încheiat Protocolul de predare-primire a suprafeţei totale de 7,1232 ha (5 ha + 2 ha + DE 1232 mp), protocol care consfinţeşte trecerea terenului din domeniul public al oraşului Titu şi din administrarea Consiliului local Titu, în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Protocolul a fost înregistrat la Consiliul local Titu sub nr. 1460/13.02.2006 şi la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, sub nr.
917/15.02.2006.
După predarea suprafeţei de 7 ha, în anul 2011, Consiliul local Titu a adoptat Hotărârea nr. 104/27.07.2011 şi a hotărât includerea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al oraşului Titu a unei suprafeţe de teren de 4 ha. Datele de identificare a terenului demonstrează fără dubiu că cele 4 ha fac parte din cele 7 ha predate Consiliului Judeţean, care nu a fost informat niciodată cu privire la această operaţiune. Această hotărâre a stat la baza intabulării terenului cu număr cadastral provizoriu
70565.
În prezent, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fost deposedat de 4 ha de teren şi deţine numai 3 ha de teren.
La acest moment, prioritatea noastră este finalizarea celor două noi celule de depozitare a deşeurilor municipale la Centrul de gestionare a deşeurilor Aninoasa şi Depozitul conform Titu. Primele celule, realizate prin Programul ISPA, şi-au atins capacitatea de depozitare. Executarea noilor celule este în sarcina SC Eurogas Prescom SRL Fieni, în baza contractului nr. 492/538/29.11.2010, încheiat cu această societate. Precizăm că, finalizarea cât mai rapidă a acestor două noi depozite şi autorizarea lor pentru funcţionare sunt de maximă importanţă, pentru a nu deregla şi bloca fluxul de colectare şi transport al deşeurilor”, a declarat Alin Manole.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Prejudiciu de 20 de miliarde de lei la Primăria Corbii Mari

La această dată, Primăria Corbii Mari înregistrează un prejudiciu de 20 miliarde lei vechi. Acest prejudiciu a fost stabilit în urma raportului întocmit de Curtea de Conturi la Primăria Corbii Mari, în urma unui control desfăşurat în 2016 ce a vizat activitatea fostului primar. Mai clar, actuala administraţie condusă de […]