Expoziţia „File din istoria poliţiei târgoviştene”

In prezent, Poliţia Municipiului Târgovişte este condusă de comisar şef Antofie Claudiu Adrian şi cei doi adjuncţi, pe linie de ordine publică şi poliţie rutieră – comisar şef de poliţie Coman Albert şi pe linie de investigaţii criminale – comisar şef de poliţie Moraru Nelu.
Poliţia Municipiului Târgovişte are în structura organizatorică birouri operative cu competenţă determinată şi atribuţii specifice şi 5 secţii de poliţie rurală: Biroul Rutier, Biroul de Investigaţii Criminale, Biroul de Ordine Publică, Compartimentul de Poliţie pentru Centrul Universitar, Secţia nr. 1 Poliţie Rurală Târgovişte, Secţia nr. 2 Poliţie Rurală Băleni, Secţia nr. 3 Poliţie Rurală Butimanu, Secţia nr. 4 Poliţie Rurală Dragomireşti şi Secţia nr. 5 Poliţie Rurală Voineşti.
In contextul marcării Zilelor Cetăţii Târgovişte, în perioada 04-09 septembrie a.c., la Muzeul Poliţiei Române este organizată o expoziţie fotodocu-mentară intitulată „File din istoria poliţiei târgoviştene”.
Uniforme pe care poliţiştii le-au îmbrăcat în diferite perioade, fotografii ce surprind munca de poliţie şi alte obiecte alese vor putea fi admirate de toţi care trec pragul Muzeului.
În oraşul Târgovişte, Poliţia a luat fiinţă încă din vara anului 1831, fiind condusă de polcovnicul Badea Poroineanu în calitate de „poliţmaister” sau „poliţian”, aşa cum este menţionat în documentele vremii, denumirea instituţiei fiind împrumutată din sistemul instituţional occidental.
Atribuţiile Poliţiei au fost mai bine fixate în 1832 prin Regulamentul de Organizare a Sfaturilor Orăşeneşti unde se specifică faptul că, în sarcina Poliţiei intrau paza bunelor rânduieli şi ordinea obştii, eliberarea biletelor de drum pentru locuitorii care voiau să meargă în alte localităţi, precum şi legalizarea unor acte şi înscrisuri.
De asemenea, au fost stabilite atribuţii şi pe linia organizării pazei de noapte prin paznicii plătiţi de către locuitori (fiecare orăşean trebuia să plătească un om la două săptămâni).
In anul 1847, numărul paznicilor era de 40, comercianţii din centrul comercial plătind ei înşişi paznici pentru paza prăvăliilor proprii.
După înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 au fost luate măsuri severe de supraveghere a călătorilor străini. Evidenţa străinilor era ţinută într-un registru special de către Poliţie care lua măsuri ca aceştia să părăsească oraşul după expirarea termenului prevăzut în paşaport.
In anul 1854, în subor-dinea Poliţiei Oraşului Târgovişte se aflau patru epistaţi a celor patru sectoare ale oraşului: roşu, galben, verde şi albastru, atribuţiile lor constând în supravegherea paznicilor de noapte şi aducerea la îndeplinire a unor măsuri poliţieneşti.
La cele cinci bariere instalate la limita oraşului (Bucureşti, Piteşti, Câmpulung, Suseni şi Podul Mihai Vodă) funcţionau câte un căpitan şi un ajutor, aceştia fiind la rândul lor în subordinea Poliţiei.
De-a lungul timpului, sarcinile poliţiei târgoviştene s-au diversificat şi dintr-un opis al dosarelor constituite în anul 1861, aflăm că în subordinea şi răspunderea sa intră: serviciul de stingere a incendiilor, personalul celor cinci bariere ale oraşului, întocmirea catagrafiei, aducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti, rezolvarea unor pricini dintre locuitori (bătăi, certuri), încasarea amenzilor, înmânarea de citaţii, supravegherea alegerilor, aplicarea sechestrului judiciar, supravegherea respectării regulamentelor de construcţie pentru clădiri şi împrejmuiri, precum şi închisoarea oraşului.
Personalul Poliţiei oraşului Târgovişte era format dintr-un şef, un ajutor, patru epistaţi, un îngrijitor al temniţei, doi dorobanţi călare, trei dorobanţi pedeştri, un căprar de dorobanţi şi un şef al biroului sevitorilor.
Sediul instituţiei consta într-o singură încăpere dotată cu o masă, un dulap, călimări, scaune şi un dulap pentru arhivă, iar în perioada 1860-1864 a purtat denumirea de Prefectura Poliţiei Oraşului Târgovişte.
Periodic, au fost elaborate mai multe legi, dictate şi regulamente privind organizarea şi activitatea serviciului de poliţie.
Poliţia oraşului Târgovişte în anul 1912 era condusă de Grigore Ştefu – licenţiat în drept, iar contabil-şef era Ştefan Al. Brătescu, fratele scriitorului loan Alexandru Brătescu-Voineşti.
In perioada ocupaţiei germane din anii 1916-1918, Poliţia Oraşului Târgovişte şi-a continuat activitatea în condiţii grele şi a fost supusă umilinţelor ocupantului.
După primul război mondial, la Târgovişte a luat fiinţă, în cadrul Poliţiei, o brigadă specială de siguranţă ale cărei atribuţii constau în supravegherea şi combaterea curentelor extremiste care atentau la siguranţa statului.
Treptat, competenţele Poliţiei se lărgesc, instituţia ocupându-se şi de problemele legate de evidenţa populaţiei, circulaţia pe drumurile publice, controlul străinilor rezidenţi, etc, toate acestea fiind incluse în Legea de organizare a poliţiei din iulie 1929.
Tot în 1929 iau fiinţă detaşamente de poliţie la Găeşti, Pucioasa şi Titu-Gară, activitatea lor fiind coordonată de Poliţia Oraşului Târgovişte care joacă rolul de poliţie judeţeană.
La 22 ianuarie 1949, prin Decretul Prezidenţial nr. 25 s-a înfiinţat Miliţia, instituţie care făcea parte din cadrul Ministerului de Interne şi avea drept scop menţinerea ordinii publice pe teritoriul ţării, asigura munca paşnică, securitatea personală a cetăţenilor şi apărarea bunurilor statului şi ale poporului. Pe atunci oraşul Târgovişte şi împrejurimile făceau parte din regiunea Ploieşti.
Miliţia a funcţionat până la 27 decembrie 1989 când, prin Decretul-Lege nr. 2 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Frontului Salvării Naţionale, denumirea de Miliţie sa schimbat în Poliţie, rămânând ca armă a Ministerului de Interne. Aceasta a marcat practic începerea transformărilor structurale ale instituţiei, determinate de evenimentele desfăşurate în decembrie 1989.
Ultimele schimbări majore au avut loc în anul 2002 prin intrarea în vigoare a Legii nr. 218 din 23 aprilie, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a Legii nr. 360 din 06 iunie, privind Statutul Poliţistului când s-a realizat demilitarizarea Poliţiei Române şi înlocuirea gradelor militare cu grade profesionale.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Razie a poliţiştilor din Târgovişte

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte şi secţiilor de poliţie rurală din arondare au desfăşurat o razie pe teritoriul de competenţă, pentru asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, precum şi pentru depistarea şi sancţionarea faptelor antisociale. Astfel, în cadrul celor 15 filtre instituite, poliţiştii au verificat 411 persoane […]