Published On: lun, feb. 4th, 2013

EVALUĂRILE-PILOT, LA FINALUL CLASELOR A II-A, A IV-A ŞI A VI-A

nichiduta.ro

DIGITAL CAMERAEvaluările-pilot se vor desfăşura după următorul calendar: 9 şi 10 mai 2013 – evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a Il-a, 15 mai – evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a şi 22 mai – evaluarea elevilor la finalul clasei a Vl-a. Testele care vor fi administrate, precum şi baremele de corectare aferente, sunt elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. La clasa a II-a, acestea conţin două secţiuni: prima vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordează competenţe de matematică. Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include următoarele discipline: limba română, limba maternă – pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale – şi matematică. Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluării contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale şi sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar.
Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi pre-orientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.
Inspectoratele şcolare organizează evaluarea testelor în centre de evaluare la care sunt arondate mai multe unităţi de învăţământ. După încheierea procesului de evaluare, Fişele de evaluare şi testele sunt transmise unităţilor de învăţământ din care provin elevii. Directorul unităţii de învăţământ transmite fişele de evaluare cadrelor didactice.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro