Published On: vin, feb. 10th, 2017

Evaluarea activităţilor desfăşurate în anul 2016 de I.S.U. Dâmboviţa

nichiduta.ro

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa a desfăşurat evaluarea activităţilor desfăşurate în anul 2016. La eveniment au participat autorităţile judeţene, municipale şi alţi şefi de decon-centrate.
Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane.
Direcţiile de activitate şi obiectivele specifice cuprinse în strategiile aflate în derulare la nivelul MAI în domeniul situaţiilor de urgenţă, programele şi măsurile prioritare, standardele de management şi control intern, Planul de acţiuni pentru dezvoltarea judeţului Dâmboviţa în anul 2016, alături de legislaţia specifică situaţiilor de urgenţă, au stat la baza activităţii inspectoratului.
Pentru realizarea obiectivelor propuse şi îndeplinirea atribuţiilor ce i-au revenit, inspectoratul a colaborat cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice judeţene şi locale, structurile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu celelalte instituţii şi operatori economici implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Zona de competenţă a inspectoratului este reprezentată de teritoriul administrativ al judeţului cu o suprafaţă de 4.054 km2. La nivelul judeţului există: 2 municipii, 5 oraşe şi 82 de comune.
În cadrul inspectoratului funcţionează 11 subunităţi de intervenţie: Detaşamentele de Pompieri din Târgovişte, Moreni, Pucioasa, Titu şi Găeşti, şi Gărzile de Intervenţie din Voineşti, Corneşti, Fieni, Vişina, Răcari şi Potlogi.
Intervenţia în situaţii de urgenţă
În zona de competenţă a Inspectoratului s-au înregistrat 11266 intervenţii în anul 2016, din care:
• 347 incendii – 3 %;
• 539 incendii de vegetaţie şi altele – 5 %; • 9.634 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. – 85 %;
• 240 alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, alunecări de teren, înlăturarea efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, etc.) –
2 %;
• 183 acţiuni pentru asistenţa persoanelor
– 2 %;
• 323 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale, etc.) – 3 %.
De asemenea, la nivelul subunităţilor inspectoratului, s-au executat un număr de 1240 activităţi de instruire şi recunoaştere şi 123 exerciţii cu forţe în teren.
În anul 2016, la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, s-au produs 347 incendii, în creştere cu 19,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 (291).
Ponderile surselor de aprindere se prezintă astfel: instalaţii electrice defecte 27,5%, aparate electrice improvizate sau nesupravegheate 7,2%, mijloace de încălzire nesupravegheate, improvizate sau defecte 6,6%, coş/burlan de fum defect sau necurăţat 19,1%, cenuşă, jar sau scântei 2,4%, fumat 5,7%, foc deschis în spaţii deschise sau închise 15,6%, jocul copiilor cu focul 3,6%, acţiune intenţionată 7,8% şi alte cauze 4,5%.
După tipul proprietăţii 81,6% din totalul incendiilor au izbucnit la proprietăţi individuale (283 incendii), 14,4% în domeniul privat român sau străin (50 incendii) şi 4% în domeniul public sau privat al statului (14 incendii).
La locuinţele şi anexele acestora, în anul 2016, s-au înregistrat 283 incendii ce au produs pierderi materiale în valoare de 2.867.000 lei. Faţă de anul trecut, numărul incendiilor produse la gospodăriile cetăţeneşti a crescut cu 19,9%, de la 236 în 2015 la 283 în 2016. Dintre acestea 224 au avut loc în mediul rural (79,2%) şi 59 în mediul urban
(20,8%).
Din totalul incendiilor produse la gospodăriile cetăţeneşti 168 au avut loc la locuinţe, 88 la anexe gospodăreşti şi 27 la mijloace de transport individuale.
Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la stingerea a 24 incendii, 86 incendii de vegetaţie şi altele, la 2 acţiuni de salvări animale, la 10 acţiuni de înlăturare a efectelor inundaţiilor şi la 2 acţiuni de înlăturare a efectelor fenomenelor meteo periculoase în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă (total 124 intervenţii) şi la 50 intervenţii cu forţe şi mijloace proprii.
Din totalul de intervenţii înregistrate la nivelul zonei de competenţă a inspectoratului, la 174 au participat şi serviciile voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă, în cooperare cu serviciile profesioniste sau cu forţe şi mijloace proprii, reprezentând un procentaj de 11% din totalul intervenţiilor (fără intervenţiile
SMURD).
Timpul mediu de răspuns la situaţii de urgenţă civilă a fost de 11,4 minute, în uşoară creştere faţă de cel înregistrat anul trecut (11 min.). Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 11,8 minute în uşoară creştere faţă de cel înregistrat în anul 2015 (11,3 min.). Timpul mediu de intervenţie la situaţii de urgenţă civilă a fost de 49,2 minute, iar la incendii a fost de 55,8 minute.
Timpul mediu de răspuns la incendii în mediul rural a fost de 14,2 minute, iar în mediul urban a fost de 5,1 minute.
SMURD a intervenit în anul 2016 la 9634 cazuri (în medie 26 pe zi), acordând ajutor medical de urgenţă sau descarcerare la 9564 persoane (8863 adulţi şi 701 copii). Comparativ cu anul trecut, numărul intervenţiilor SMURD a crescut cu 16%, de la 8300 în 2015 la 9634 în 2016.
Din numărul total al persoanelor asistate 67 au fost predate altor echipaje, 8.869 au fost transportate la UPU/CPU de către echipajele SMURD, 48 nu au necesitat transport, iar 580 au refuzat transportul la UPU/CPU.
SMURD a asigurat primul-ajutor în următoarele cazuri:
– 6.148 cazuri afecţiuni medicale diverse;
– 9 cazuri de descarcerare şi prim ajutor;
– 107 cazuri de prim ajutor la accident rutier;
– 1 caz de prim-ajutor la accident feroviar;
– 1.297 cazuri de traumatisme;
– 372 cazuri de intoxicaţii;
– 933 cazuri de afecţiuni cardiace;
– 12 cazuri de arsuri;
– 49 cazuri de bolnavi cu stop cardio-respi-rator;
– 535 cazuri de afecţiuni neurologice sau psihiatrice;
– 11 cazuri de persoane găsite decedate;
– 12 evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă;
– 58 intervenţii la care echipajele au fost întoarse din drum;
– 66 deplasări fără intervenţie;
– 24 alarme false.
Din totalul persoanelor asistate 10 au fost predate ameliorat, 24 agravat, 53 decedate, iar restul au fost predate staţionar.
Timpul mediu de răspuns al SMURD a fost în această perioadă de 10,3 minute, în uşoară scădere faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut (10,6 min.), iar timpul mediu de intervenţie de 36,3 minute. Timpul mediu de răspuns în mediul rural a fost de 12,6 minute, iar în mediul urban a fost de 4,2 minute.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro