Published On: sâm, mart. 9th, 2013

ERADICAREA SĂRĂCIEI ÎN LUME

nichiduta.ro

UEUE, cel mai mare donator de ajutor umanitar din lume, face eforturi în vederea stabilirii unor noi obiective ONU menite să ducă la eradicarea sărăciei şi la realizarea dezvoltării durabile. În ultimii zece ani, UE a făcut eforturi majore în vederea atingerii obiectivelor ONU privind reducerea semnificativă a sărăciei globale până în 2015. Milioane de oameni au beneficiat de ajutor şi o mulţime de vieţi au fost salvate. Cu toate acestea, mai sunt încă multe de făcut.
Comisia invită statele membre ale UE să preia iniţiativa şi să stabilească direcţiile pe care ar trebui să le urmeze, după 2015, acţiunile internaţionale menite să conducă la eradicarea sărăciei extreme.
În acest sens, Comisia a elaborat o abordare europeană comună, care rezultă dintr-o amplă consultare la care au participat lideri UE, părţi interesate şi cetăţeni.
Eforturile privind eliminarea sărăciei trebuie dublate de o dezvoltare durabilă. Cu alte cuvinte, sunt necesare acţiuni suplimentare pentru a aborda aspecte cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, gestionarea resurselor limitate, diminuarea daunelor provocate mediului şi eliminarea inegalităţilor sociale. Un plan post-2015 ar trebui să actualizeze obiectivele ONU existente în acest moment şi să abordeze şi problema protecţiei sociale.
Măsurile de dezvoltare socială şi de protecţie a mediului ar trebui să reprezinte o parte importantă a reformelor structurale din ţările în curs de dezvoltare.
Nu putem vorbi de dezvoltare durabilă şi favorabilă incluziunii dacă nu acordăm atenţia cuvenită şi altor valori esenţiale – justiţia, egalitatea, echitatea, emanciparea femeilor, egalitatea de gen. Obiectivele privind ajutorul pentru dezvoltare ar trebui să fie clare, ambiţioase şi să fixeze ţinte minime şi identificabile. De asemenea, ar trebui să urmărească îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor, în domenii precum educaţia, alimentaţia şi accesul la apă şi aer curat. Până în 2030, fiecare fiinţă umană -bărbat, femeie sau copil – ar trebui să beneficieze cel puţin de aceste standarde minime de viaţă. Pentru îndeplinirea acestor obiective este nevoie de parteneriate eficiente între guverne, societatea civilă şi sectorul privat.
UE speră ca toate guvernele statelor membre să convină asupra acestei poziţii comune până la toamnă, când ţările ONU se vor reuni pentru a analiza progresele înregistrate în îndeplinirea actualelor obiective de dezvoltare şi pentru a decide ce este de făcut după 2015. Poziţia comună a UE ar trebui să fie integrată în eforturile depuse la nivel internaţional pentru a stabili obiective în materie de dezvoltare durabilă pentru toate ţările.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro