Published On: mie, mart. 19th, 2014

Economii semnificative ia CJ Dâmboviţa

nichiduta.ro

adrian tutuianuPreşedintele CJ Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu a făcut o analiză economico-finan-ciară comparativă pentru perioadele 01 iulie 2008 -30 iunie 2012 / 01 iulie 2012 -28 februarie 2014. Comparând perioadele 01 iulie 2008-30 iunie 2012 şi 01 iulie 2012-28 februarie 2014 au rezultat economii semnificative. Comparând perioadele s-a constatat următoarele: dacă media numărului de personal, la nivelul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a fost de 172 persoane care au activat lunar în perioada 01.07.200830.06.2012, la data de 28.02.2014 numărul de personal al Consiliului Judeţean Dâmboviţa este de 128 persoane, rezultând o diminuare drastică a numărului de personal, neperturbându-se activitatea zilnică a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, aceasta chiar efici-entizându-se. Media numărului de personal, pe total instituţii subordonate, a fost de 2.934 persoane care au activat lunar în perioada 01.07.200830.06.2012, la data de 28.02.2014 numărul de personal pe total instituţii este de 3.179 persoane/lună, numărul mediu de personal ocupat lunar a crescut cu 245 posturi/lună, respectiv a crescut cu 8%, în principal datorită înfiinţării unor instituţii noi (Serviciul Public Judeţean de Turism, Tineret şi Sport din sem. I 2012 şi Serviciul de Serviciul Public Judeţean de Pază din sem. I 2013). În ceea ce priveşte cheltuielile materiale – în perioada 01 iulie 2012-28 februarie 2014, comparativ cu perioada 01 iulie 2008-30 iunie 2012, au fost cuprinse în buget strict cheltuielile necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a activităţii curente. S-au redus toatecheltuielile: de pază, de închiriere maşini, telefonie, combustibil, deplasări interne şi în străinătate, materiale consumabile, etc. Cheltuielile cu serviciile de consultanţă şi asistenţă juridică au fost diminuate drastic: „Se observă economii şi diminuări la furnituri de birou care s-au redus cu 34.666 lei/lună, respectiv 55%; materiale curăţenie – s-au redus cu 38.085 lei/lună, respectiv 60%; carburanţi şi lubrifianţi – s-au redus cu 18.715 lei/lună, respectiv 65%; transportul – s-a redus cu 30.683 lei/lună, respectiv 39%; deplasări, detaşări, transferări -s-au redus cu 11.146 lei/lună, respectiv 24%; cărţi, publicaţii, materiale documentare – s-au redus cu 3.001 lei/lună, respectiv 42%; consultanţă şi expertiză – sau redus cu 13.672 lei/lună, respectiv 22%; pregătire profesională – s-au redus cu 10.314 lei/lună, respectiv 44%; protecţia muncii – s-au redus cu 3.392 lei/lună, respectiv 56%; reclamă şi publicitate – s-au redus cu 10.481 lei/lună, respectiv 97%; alte bunuri şi servicii – s-au redus cu 487.653 lei/lună, respectiv 19%. Dotările pe care instituţiile le-au făcut pe parcursul perioadei 01 iulie 201228 februarie 2014 au fost numai acelea strict necesare si pe care actele normative în vigoare le permit.”, a afirmat Adrian Ţuţuianu. Şi în ceea ce priveşte aparatul propriu al CJ Dâmboviţa, s-au înregistrat economii atât la cheltuielile de personal cât şi la cheltuielile material. Cheltuielile de personal au scăzut în medie cu 182.296 lei/lună, respectiv au scăzut cu 28% în perioada 01.07.2012-28.02.2014 faţă de 01.07.2008-30.06.2012. Numărul de personal angajat la data de 28.02.2014 este de 128 persoane, iar în perioada 01.07.2008-30.06.2012, la nivelul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, au activat lunar, în medie, 172 persoane. Furniturile de birou au scăzut cu 30.693 lei/lună, respectiv au scăzut cu 76% de la media lunară de 40.316 lei la 9.623 lei în perioada curentă; cheltuielile cu apă, canal, salubritate au scăzut cu 442 lei/lună, respectiv au scăzut cu 19% de la media lunară de 2.308 lei la
I. 865 lei; în perioada curentă; cheltuielile cu carburanţii şi lubri-fianţii au scăzut cu 1.488 lei/lună, respectiv au scăzut cu 21% de la media lunară de 6.963 lei la 5.475 lei; în perioada curentă; cheltuielile cu poşta, telecomunicaţiile, radio tv, internet au scăzut cu 1.643 lei/lună, respectiv au scăzut cu 13% de la media lunară de 12.580 lei la 10.936 lei în perioada curentă; deplasările în străinătate au scăzut cu
II. 843 lei/lună, respectiv au scăzut cu 75% de la media lunară de 15.834 lei la 3991 lei în perioada curentă; consultanţa şi expertiza au scăzut cu 4.921 lei/lună, respectiv au scăzut cu 26% de la media lunară de 19.244 lei la 14.323 lei în perioada curentă; cheltuielile judiciare şi extrajudiciare au scăzut cu 6.858 lei/lună, respectiv au scăzut cu 54% de la media lunară de 12.708 lei la 5.850 lei în perioada curentă; pregătire profesională a scăzut cu 14.868 lei/lună, respectiv a scăzut cu 95% de la media lunară de 15.618 lei la 750 lei în perioada curentă; cheltuielile cu reclama şi publicitatea au scăzut cu 10.727 lei/lună, respectiv au scăzut cu 100%; protocol şi reprezentare a scăzut cu 4.015 lei/lună, respectiv a scăzut cu 88% de la media lunară de 4.565 lei la 550 lei în perioada curentă paza şi mente-nanţa au scăzut cu 15.123 lei/lună, respectiv au scăzut cu 73% de la media lunară de 20.665 lei la 5.542 lei în perioada curentă iar despăgubiri civile au crescut cu 8.799 lei/lună, respectiv au scăzut cu 100%.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro