Published On: mie, mai 22nd, 2019

Domenii noi în care firmele pot lucra cu zilieri: restaurante, baruri, catering

nichiduta.ro

Prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă 29/2019, care a modificat Legea 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, aceştia pot fi angajaţi şi în alte domenii de activitate. Concret, a fost extinsă lista domeniilor în care firmele pot utiliza munca necalificată cu caracter ocazional, precum şi durata acesteia. Prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă 29/2019, care a modificat Legea 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, aceştia pot fi angajaţi şi în alte domenii de activitate. Concret, a fost extinsă lista domeniilor în care firmele pot utiliza munca necalificată cu caracter ocazional, precum şi durata acesteia. Printre domeniile adăugate se numără organizarea expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, restaurante, baruri, catering pentru evenimente, aşa cum rezultă din lista completă a activităţilor care pot fi desfăşurate ca muncă necalificată cu caracter ocazional:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
e) publicitate – grupa 731;
f) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole -clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa
0149;
h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
i) activităţi de întreţinere peisagistică -plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
j) restaurante – clasa 5610; k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630; l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa
9140.
În ce priveşte durata prestării activităţii ocazionale, potrivit Legii nr. 52/2011, un zilier nu poate presta servicii pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Ca exceptie, această regulă nu este aplicabilă celor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, pe lângă celelalte domenii de activitate prevăzute anterior, respectiv – creşterea animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor,
– activităţile sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate,
– domeniul viticol.
În aceste cazuri, perioada în care un zilier are dreptul să presteze activitate poate să fie de până la 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic la acelaşi beneficiar.
Ordonanţa introduce şi Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, ţinut de Inspecţia Muncii, şi care se înfiinţează cel târziu la data de 20 decembrie 2019.
Beneficiarul va avea următoarele obligaţii cu privire la Registrul electronic de evidenţă a zilierilor:
a) să înfiinţeze, să completeze şi să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor conform metodologiei şi modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale;
b) să înregistreze în ordine cronologică toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional;
c) să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul;
d) să prezinte Registrul electronic de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro