Published On: sâm, mart. 23rd, 2013

Dialogul social regional, prezentat şi la Târgovişte

nichiduta.ro

Pact parlamentari USl pentru DambovitaConfederaţia Sindicală Naţională Meridian, în partene-riat cu Federaţia Agricultorilor „Fermierul”, a organizat conferinţa judeţeană de evaluare intermediară Dâmboviţa, în cadrul proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”.
Evenimentul susţinut de Centrul Regional 3 Sud Muntenia s-a desfăşurat în Sala mara de şedinţe a Prefecturii Dâmboviţa, în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean – Adrian Ţuţuianu şi a numeroşi parlamentari. Conferinţa face parte din acţiunile derulate sub egida proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România” şi s-a concentrat pe dezbaterea reorganizării sistemului sanitar şi a rolului dialogului social în contextul viitoarei regionalizări a României.
Proiectul „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România” este implementat de CSN Meridian şi FA Fermierul şi cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul se desfăşoară până în noiembrie 2013 şi are ca scop promovarea şi dezvoltarea dialogului social în România, prin parteneriatul dintre cele două organizaţii sindicale naţionale. În acest scop proiectul consolidează capacităţile organizaţionale şi dezvoltă resursele umane ale CSN Meridian şi FA Fermierul. Astfel, cei doi parteneri îşi vor spori contribuţia la intensificarea dialogului social, la nivel local, regional şi naţional. În primul an de proiect peste 3.000 de participanţi la evenimentele din cadrul proiectului s-au transformat în tot atâţia vectori de multiplicare a unor informaţii de calitate şi de cunoştinţe adecvate pentru ameliorarea dialogului social, ca element esenţial în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă.
Grupul ţintă este reprezentat de membri şi simpatizanţi ai beneficiarului, partenerului şi organizaţiilor afiliate; reprezentanţi ai societăţii civile din mediile rural şi urban, din zone defavorizate; reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale; grupuri de risc (persoane cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii, grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială); alte categorii de parteneri sociali.
Obiectivele sunt reprezentate de promovarea dezvoltării durabile şi a coeziunii sociale, la nivel naţional, precum şi promovarea şi diseminarea de bune practici sindicale, româneşti şi europene, pentru consolidarea dialogului social; intensificarea contribuţiei partenerilor sociali la dialogul social şi la reprezentarea sindicală în teritoriu, în special în mediul rural; colaborarea cu alţi parteneri sociali din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României şi acţiuni comune pentru îmbunătăţirea calităţii şi rezultatelor dialogului social; reintegrarea populaţiei inactive şi incluziunea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, o rată mai mare de participare a femeilor pe această piaţă, transformarea muncii nedeclarate în ocupaţie formală; explicarea nevoii de implicare activă şi comună a sindicatelor şi a societăţii civile în promovarea legislaţiei muncii şi a conceptului de muncă decentă, schimbarea organizării şi atitudinilor tradiţionale actuale; îmbunătăţirea sprijinului pentru dezvoltarea responsabilităţii civice, prin participarea la dezbateri publice şi facilitarea accesului la informaţii publice; reprezentarea egală a tuturor categoriilor de lucrători, îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii, dezvoltarea capacităţii interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea resurselor umane, cu accent pe standarde şi certificare.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro