Descentralizarea face ca mai multe instituţii să treacă la CJ şi consilii locale

prefecturadambovitaAgricultura, sănătatea, educaţia sau mediul vor trece de la ministere la consiliile judeţene. Liderii USL au căzut de acord asupra descentralizării, care precede regionalizarea ţării. Guvernul a elaborat un „proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precumşi a unor măsuri de reformă privind autorităţile administraţiei publice locale şi funcţionarii publici”. Pentru acest proiect Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament. Motivul promovării acestui proiect este „creşterea autonomiei colectivităţilor locale, un pas necesar pentru a aduce serviciile publice şi deciziile mai aproape de cetăţeni şi implicit, pentru a folosi mai judicios resursele existente”. Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor urmează să exercite noi competenţe exclusive: administrarea plajelor turistice maritime şi fluviale, ale râurilor, pârâurilor şi ale lacurilor de acumulare, ocuparea forţei de muncă la nivel local, administrarea unităţilor sportive şi de tineret, a taberelor şcolare, centrelor de agrement, caselor de cultură ale studenţilor, precum şi a cluburilor sportive de la nivel local, dezvoltarea şi promovarea turistică, organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare/de tip nonformal prin cluburile copiilor, administrarea porturilor fluviale. În acest context, şi autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţului urmează să exercite noi competenţe exclusive privind: protejarea patrimoniului cultural de pe teritoriul judeţului, ocuparea forţei de muncă la nivel judeţean, administrarea bazelor sportive, a taberelor şcolare, a centrelor de agrement, a caselor de cultură ale studenţilor, a cluburilor sportive de la nivel judeţean, implementarea de programe judeţene în domeniul tineretului şi sportului, dezvoltarea şi promovarea turistică a judeţului.
Agricultură
Înfiinţarea Direcţiei Agricole Judeţene, în subordinea Consiliului Judeţean prin reorganizarea următoarelor instituţii/structuri: Direcţia pentru Agricultură şi Camera agricolă.
Cultură
Înfiinţarea, în subordinea CJ, a Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu, prin reorganizarea direcţiilor judeţene pentru cultură. De asemenea, proiectul de act normativ propune ca sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, libere de sarcini, aflate atât în domeniul public, cât şi în domeniul privat al statului şi în administrarea RADEF „România-Film”, împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, să treacă în administrarea consiliilor locale. Cu privire la imobilele, altele decât sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea RADEF, acestea urmează să treacă în administrarea consiliilor locale.
Turism
Preluarea unor competenţe care vizează emiterea brevetului de turism, atestarea parcurilor turistice, precum şi autorizarea şi clasificarea în turism, exercitate în prezent de către Autoritatea Naţională pentru Turism, aflată în subor-dinea Ministerului Economiei, de către Consiliul Judeţean, după cum urmează: autorizarea funcţionării de pensiuni, activitatea ghizilor de turism, centrelor de informare şi promovare turistică, structurilor de primire turistică şi a unităţilor de alimentaţie publică situate în municipii şi în staţiuni turistice şi clasificarea structurilor de primire turistică. De asemenea, se transferă la CJ următoarele competenţe: acordarea avizului de specialitate pentru documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului privind zone şi staţiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente, pentru documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică, pentru documentaţii privind funcţionalitatea specifica a construcţiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifica funcţia turistica a acestora şi pentru documentaţii privind construcţiile ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic.
Învăţământ preuniversitar
Preluarea competenţelor privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământul profesional şi tehnic de către consiliile judeţene. Totodată, se reorganizează palatele, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare, prin transferul acestora din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale în subordinea consiliilor locale.
Muncă
Reorganizarea Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Judeţeană prin preluarea tuturor competenţelor, cu excepţia celor de inspecţie şi control, de către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale, în subordinea CJ. Competenţele ce vizează inspecţia şi controlul, urmează a fi exercitate în continuare de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Mediu, pescuit şi acvacultură
Se   reorganizează Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în Agenţie judeţeană pentru protecţia mediului, în subordinea CJ. Se reorganizează filialele regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în direcţii judeţene pentru pescuit şi acvacultură în subor-dinea CJ. Consiliile locale primesc dreptul de administrare a plajelor maritime şi fluviale ale râurilor, pârâurilor şi ale lacurilor de acumulare cu destinaţie turistică, care se transferă de la Administraţia Naţională „Apele Române” către consiliile locale pe a căror rază administrativ-teritorială se
află.
Sănătate
Reorganizarea Direcţiei de Sănătate Publică, prin trecerea din subor-dinea Ministerului Sănătăţii în subordinea
CJ.
Sport şi tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret trece din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului în subordinea CJ, prin reorganizare ca serviciu public de interes judeţean. Unităţile administrativ-teritoriale preiau, în condiţiile legii, dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în domeniul public al statului, aflate în administrarea structurilor supuse reorganizării. Astfel, urmează a fi preluat dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile care deservesc taberele şcolare, centrele de agrement, bazele sportive, cluburile sportive şi casele de cultură ale studenţilor. După aprobarea proiectului, începând cu data de 1 ianuarie 2014 conducătorii structurilor care fac obiectul procesului de descentralizare, potrivit prezentei legi, precum şi adjuncţii acestora se eliberează din funcţie. Până la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacantate, preşedintele CJ respectiv primarii unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teri-toriale, care au preluat structuri, conform prezentei legi, numesc temporar conducătorii acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Centrul after-school Poiana funcţionează la capacitate maximă

Încă de la deschidere, Centrul after-school din Poiana, realizat cu fonduri europene, s-a bucurat de aprecierea localnicilor. Centrul dispune de 30 de locuri, toate ocupate la această oră şi, în ciuda problemelor financiare cu care se confruntă primăria, va continua să funcţioneze la capacitate maximă. Potrivit primarului Marian Şerban, întreţinerea […]