Published On: vin, iun. 6th, 2014

Deputatul PSD, ionuţ Săvoiu, continuă demersurile pentru reluarea traficului feroviar de persoane înspre Pietroşiţa şi Ploieşti

nichiduta.ro

tutuianu si savoiuDeputatul PSD, ionul Săvoiu este unul dintre parlamentarii dâmboviţeni care a făcut nenumărate demersuri pentru a se relua transportul de călători pe rutele CFR, Târgovişte -Pietroşiţa, Târgovişte – Ploieşti Sud. Tot pe acest subiect deputatul ionuţ Săvoiu a trimis o întrebare către ministrul Transporturilor privind includerea în Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2014 care face obiectul contractelor de servicii publice a trenurilor Târgovişte – Pietroşiţa, Târgovişte – Ploieşti Sud.
„Domnule Ministru,
Pentru prima dată de când transportul feroviar de călători a fost liberalizat în anul 2005, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2014, Ministerul Finanţelor a alocat cea mai mare parte a sumei destinate subvenţionării transportului feroviar de călători către CFR Călători S.A.fn ciuda acestui fapt există secţii neinteroperabile cu pachet minim social care au rămas fără finanţare pe care nu circulă trenuri de călători la această dată. în Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. pentru perioada 20122015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 prevede că rutele Pietroşiţa – Târgovişte (35 km) şi Târgovişte – Ploieşti Sud (52 km) sunt incluse în Lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social pe anul 2014 pe care nu circulă trenuri de călători, conform Anexei 7.2, pagina 79. Menţionez că Actul adiţional de mai sus nu a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern încă, fiind în faza de discuţii între Ministerul Finanţelor şi Ministerul Transporturilor. Aprobarea în forma actuală ar duce în continuare la neoperarea rutelor menţionate din cauza faptului că acestea nu se găsesc în Anexa 7.1. care cuprinde Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2014 care face obiectul contractelor de servicii publice. Faţă de această prevedere, apreciez că menţinerea în operare a infrastructurii de transport feroviar pentru călători reprezintă un factor important al strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa, constituind premisele atragerii de investitori şi a succesului în implementarea unor obiective social-economice. Din punct de vedere economic, gara Târgovişte, nod de cale ferată cu trei direcţii de circulaţie, deserveşte prin liniile industriale aferente marii agenţi economici ai judeţului Dâmboviţa: S.C. Mechel S.A., S.C. Oţelinox S.A., S.C. Samsung România S.R.L., S.C. Upet S.A., S.C. Erdemir S.A., S.C. Rondocarton Ganahl S.R.L., S.C. Cromsteel S.A., S.C. Remat S.A., S.C. Romcif S.A. Fieni, Termocentrala Doiceşti, Parc Industrial Priboiu, şi exemplele pot continua. Totodată ruta Pietroşiţa -Târgovişte (35 km) traversează o zona dens populată din nordul judeţului nostru şi trece prin mai multe localităţi, inclusiv oraşele Fieni (unde se află fabrica de ciment care face parte din Holdingul Carpatcement S.A.) şi Pucioasa (staţiune balneoclimaterică). Mai mult decât atât ţin să precizez că judetulul Dâmboviţa se află pe locul iV pe ţară la densitatea populaţiei, iar măsura anulării acestor trenuri afectează un număr semnificativ de mare de cetăţeni, în nordul şi estul judeţului de a lungul acestor axe de transport feroviar regăsim cca 300.000 de locuitori care ar asigura eficienţa economică a acestor rute, dacă ar fi operate la ore potrivite majorităţii călătorilor. Din punct de vedere social, Municipiul Târgovişte, ca reşedinţă a judeţului Dâmboviţa unde se află unităţile de învăţământ universitar şi postuniversitar (Universitatea Valahia), precum şi majoritatea unităţilor de învăţământ liceeal, se află în imposibilitatea de a avea legătură feroviară cu nordul judeţului. Neoperarea rutei Târgovişte Nord – Fieni -Pietroşiţa are ca efect direct îngrădirea dreptului de a alege mijlocul de transport cel mai sigur pentru studenţi, elevi, angajaţi şi chiar şi pentru călătorii obişnuiţi. Acest fapt a condus inevitabil la creşterea semnificativă a preţurilor la biletele de transport rutier, ce afectează în continuare cetăţenii cu loc de muncă şi venituri reduse sau chiar fără loc de muncă. Referitor la soluţionarea acestei situaţii, dar şi cu privire la ruta Ploieşti -Târgovişte, conducerea judeţului Dâmboviţa împreună cu parlamentarii au întreprins nenu-marate demersuri care până la acest moment au rămas fără ecou.
Domnule Ministru,
Faţă de cele prezentate mai sus, vă solicit raspuns la urmatoarele:
• Are în vedere Ministerul Transporturilor modificarea propunerii de Act Aditional, până la aprobarea acestuia, astfel încât poziţiile 9 (Târgovişte – Ploieşti Sud) şi 11 (Pietroşiţa -Târgovişte) din Anexa 7.2 (trenuri fără finanţare), să fie transferate în Anexa 7.1 (Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2014 care face obiectul contractelor de servicii publice) cu sau fără suplimentarea resurselor financiare necesare operării acestor rute? • În cazul în care acest lucru nu este posibil din cauza constrângerilor bugetare, care ar fi soluţia propusă de Ministerul transporturilor pentru operarea acestor rute?”.
Ministrul Transporturilor nu a întârziat să-i răspundă deputatului ionuţ Săvoiu
„Stimate domnule deputat,
Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. 4233A/2014 vă comunicăm următoarele: În prezent pe secţia Ploieşti Vest – Târgovişte – Pietroşiţa nu circulă trenuri de călători. Pe tronsonul Târgovişte Nord -Fieni – Pietroşiţa au circulat un număr de 9 trenuri Regio şi 4 trenuri Interregio, care au fost anulate în data de 15.05.2013, iar pe secţia Târgovişte – IL Caragiale – Ploieşti au circulat un număr de 6 trenuri Regio, care au fost anulate, la data de 15.01.2012. Anularea circulaţiei acestor trenuri a fost făcută la solicitarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a înregistrării de pierderi financiare lunare în valoare de 240.000 lei în anul 2012 pe secţia Târgovişte-Pietroşiţa, şi de 235.000 lei lunar în anul 2012 pe secţia Târgovişte-Ploieşti. Secţia menţionată mai sus este clasificată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare nein-teroperabile, precum şi gestionarea acestora, cu modificările ulterioare. infrastructură feroviară neinteroperabilă fiind inclusă în lista secţiilor care sunt licitate prin Bursa Română de Mărfuri în vederea închirierii. Până acum secţia nu a fost adjudecată, cu toate că CFR a reluat periodic acţiunile de închiriere a secţiei. Următoarea etapă de licitaţie va avea loc în cursul lunii mai tot prin Bursa Română de Mărfuri, iar secţia Ploieşti Vest – Târgovişte – Pietroşiţa va fi licitată în pachet cu secţiile Diţeşti -Gura Palăngii şi i.L Caragiale -Diţeşti – Moreni.
Compania Naţională de Căi Ferate CFR a informat în scris, în repetate rânduri, operatorii de transport feroviar de călători, în legătură cu secţiile de circulaţie care au capacităţi de infrastructură disponibile pentru traficul de călători, printre care şi cele două secţii, dar până la această dată nici un operator de transport feroviar de călători nu a solicitat preluarea traficului de călători pe aceste secţii.
Pentru a putea menţine totuşi un minim de trenuri de călători în vederea încurajării operatorilor economici să închirieze aceste secţii, CFR a propus introducerea în pachetul minim social (PMS) a unui număr de câte 4 trenuri de călători pe secţia Ploieşti Vest – Târgovişte -Pietroşiţa, în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 2408/2004, cu modificările ulterioare „Fondurile necesare subvenţiilor pentru serviciile cuprinse în pachetul minim social în transportul feroviar se vor aloca din bugetul Ministerului Transportuhlori şi/sau bugetele locale, cu încadrarea în bugetul alocat anual pentru transportul feroviar de călători, în condiţiile
legii”.
Având în vedere că există prevedere legală pentru acordarea subvenţiilor necesare transportului feroviar de călători de interes regional de la bugetele locale, în situaţia în care autorităţile locale ar fi dorit acest lucru, se putea relua operarea trenurilor de călători pe secţia Titu – Pietroşiţa, numai în condiţii de echilibru bugetar, prin acordarea subvenţiei necesare de la bugetele locale”.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro