Published On: lun, iun. 23rd, 2014

Deputatul lonuţ Săvoiu a participat la Conferinţa Naţională a Uniunii Geodezilor din România

nichiduta.ro

ionut savoiuConferinţa Naţională a Uniunii Geodezilor din România a reunit peste 130 de delegaţi reprezentanţi aleşi ai celor peste 1.700 de membrii U.G.R. organizaţi în filiale judeţene. În conformitate cu Statutul U.G.R., au fost organizate lucrările Adunării generale a Asociaţiei Locale Dâmboviţa a Uniunii Geodezilor din România în data de 30.05.2014, la Târgovişte. Acest eveniment a avut ca invitaţi speciali pe prof. univ. dr. ing. Cornel PĂUNESCU – Secretar U.G.R., dr. ing. Ileana SPIROIU -Director al Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie, ing. Liviu Stoica – Director Departament IT la ANCPI şi ing. Neculai Caia – actualmente Secretar executiv al U.G.R.. Invitaţii speciali alături de participanţii dâmboviţeni au avut ocazia să dezbată unele probleme de actualitate din domeniu, precum şi stadiul actual al organizării profesiei de geodez. La aceste lucrări au fost prezenţi cca. 50 de specialişti în domeniu, în mare parte persoane fizice autorizate A.N.C.P.I. cu pregătire profesională superioară şi medie, atât tineri cât şi mai experimentaţi, membri ai U.G.R.-ului sau cu intenţia declarată să se alăture Asociaţiei, activând atât din sectorul public, cât şi din sectorul privat. Un punct important pe ordinea de zi a Adunării l-a constituit alegerea participanţilor la lucrările Conferinţei Naţionale, precum şi alegerea unui nou Comitet de conducere prin vot secret şi individual. În urma acestor alegeri, au fost desemnaţi în funcţia de Preşedinte -ing. IONUŢ SĂVOIU, Vicepreşedinţi – ing. ION DOGA-
RU şi ing. ECATERINA OLTEANU. Geodezii delegaţi, participanţi la Conferinţa Naţională a U.G.R. din data de 06.06.2014 au adoptat Memoriul prin care îşi manifestă hotărârea fermă de susţinere, împreună cu membrii filialelor judeţene, a demersurilor de adoptare de către Parlamentul României a proiectului Legii de organizare şi exercitare a profesiei de geodez şi de înfiinţare a Ordinului Geodezilor din România, proiect aflat în analiza Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor cu numărul Plx. 505/2010. Acest memoriu a fost adresat Preşedintelui Camerei Deputaţilor Valeriu Zgonea, Ministrului delegat pentru Relaţia cu Parlamentul României Eugen Nicolicea, Vicepremierului Liviu Dragnea, Preşedintelui Comisiei Juridice Bogdan Ciucă, precum şi Liderului Grupului parlamentar PSD din Camera Deputaţilor Marian Neacşu. La prezidiul Conferinţei Naţionale s-a aflat în calitate de invitat şi participant activ în cadrul lucrărilor conferinţei şi Deputatul Ionuţ Săvoiu care a declarat: „În ceea ce priveşte ţara noastră, Parlamentul României a reglementat prin lege peste 30 de profesii de liberă practică şi din păcate, la momentul prezentei declaraţii, profesia de geodez nu se regăseşte printre acestea, în ciuda faptului că Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, lege organică, prevede la art. nr. 4 lit d) şi la art. 63 alin. 2) necesitatea înfiinţării uniunii profesionale a specialiştilor din domeniu cadastrului, geodeziei şi cartografiei, prin lege specială”. De asemenea, în cadrul acestei conferinţe au avut loc alegeri în baza cărora au fost desemnaţi în funcţia de Preşedinte – prof. univ. dr. ing.
CORNEL PĂUNESCU,
Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea din Bucureşti, Vicepreşedinţi – dr. ing. ILEANA SPIROU, Director al Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi prof. univ. dr. ing. MARICEL PALAMARIU, Şef Catedră de Topografie, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro