Published On: mar, iun. 3rd, 2014

DE LA 1 IUNIE, MODIFICĂRI MAJORE ÎN SĂNĂTATE

nichiduta.ro

banicioiuAsiguraţii cu vârsta de până în 39 de ani vor trebui să se prezinte la medicul de familie odată la 3 ani, iar cei de peste 40 de ani, anual, începând cu 1 iunie, conform unei Hotărâri de Guvern, prin care au fost reglementate pachetele de servicii medicale, minimal şi de bază, precum şi Contractul-cadru în sănătate valabil în perioada 2014 – 2015. Pachetul de servicii medicale de bază a intrat în vigoare începând cu 1 iunie şi aduce numeroase modificări, ce au ca obiectiv principal să ducă la eliminarea erorilor şi la diminuarea fraudelor din sistem.
Pachetul introduce pentru pacienţii asimptomatici până la 39 de ani o vizită obligatorie la medicul de familie, cel puţin o dată la trei ani, iar pentru cei după 40 de ani – prezenţa anuală la medicul de familie. Pentru a asigura sustenabili-tatea implementării pachetelor de servicii medicale a crescut finanţarea pentru segmentul de asistenţă medicală primară şi ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice şi para-clinice, astfel încât acestea să furnizeze servicii medicale în regim ambulatoriu, la costuri reduse faţă de cele acordate în regim de spitalizare, concomitent cu degrevarea spitalelor prin reducerea internărilor. Noul Contract-cadru, care intră în vigoare odată cu pachetul de bază, va aduce modificări importante şi va reduce în primul rând birocraţia prin introducerea reglementărilor privind utilizarea biletelor de trimitere în format electronic, de la data implementării acestora, introducerea facturii electronice şi utilizarea dosarului electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia. De asemenea, contractul introduce obligaţia la nivelul furnizorilor de a nu încasa sume de la pacienţi pentru serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii.
În ceea ce priveşte asistenţa medicală primară, atât în pachetul minimal, cât şi în pachetul de bază, în cazul supravegherii gravidei s-a introdus şi testarea pentru hepatită de etiologie virală cu virus B şi C în plus faţă de testarea HIV.
Investigaţiile prinse în pachetul de bază
Pentru protecţia şi asigurarea accesului la servicii medicale în ambulatoriu pentru asiguraţi, a fost revizuită lista investigaţiilor medicale paraclinice din pachetul de bază. Au fost introduse o serie de investigaţii noi, precum ATPO, sodiu seric, potasiu seric, transferină, angiografie RMN/ segment, testosteron etc. Noul contract-cadru prevede şi noi măsuri la asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea de medicină dentară – au fost redefinite atât pachet minimal, cât şi pachet de bază de servicii de medicină dentară. 300 de boli nu vor mai figura printre cazurile internabile, de la 1 iunieÎn pachetul de servicii de bază se regăsesc consultaţii, servicii profilactice, tratamente protetice şi ortodontice, precum şi alte tratamente (inclusiv serviciile de medicină dentară de urgenţă). Referitor la asistenţa medicală spitalicească, au fost evidenţiaţi factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă şi au fost introduse criterii de internare specifice pentru spitalizarea de zi. în vederea scăderii numărului de internări, au fost precizate afecţiunile care pot fi diagnosticate şi tratate în regim de spitalizare de zi: afecţiunile care vor fi prevăzute în norme, afecţiuni pentru care se acordă servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litotriţie, implant de cristalin, întrerupere de sarcină cu recomandare medicală, amniocenteză, biopsie de viloz-ităţi coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, afecţiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul CNAS, HIV/ SIDA care necesită monitorizarea bolnavilor. La capitolul dispozitive medicale a fost revizuită lista dispozitivelor medicale acordate în ambulatoriu, astfel: a fost introdus în listă dispozitivul necesar pentru copii până la 18 ani cu mucoviscidoză (inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen) şi a fost introdus în listă dispozitivul pentru protezarea femeilor cu mastectomie totală, începând cu anul 2015.
Modificări şi pentru medicamente
Contractul-cadru aduce şi prevederi noi pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală pentru sublis-tele A şi B – o prescripţie/mai multe prescripţii lunar, cu maximum 7 medicamente (în prezent o singură prescripţie). Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de specialitate din specialităţile clinice pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/ 91/ 92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale. Totodată, a fost majorată de la 3-5 zile la 3-7 zile perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele pentru afecţiunile acute. Contractul prevede sancţionarea producătorilor de medicamente care nu asigură prezenţa medicamentelor pe piaţă conform prevederilor legale. Pentru asigurarea accesului asiguraţilor la medicamente, a fost introdusă prescripţia fracţionată atât pentru numărul de medicamente, cât şi pentru cantităţile din fiecare medicament.
Pacienţii cu boli cronice cărora li se eliberează reţete pentru trei luni vor putea ridica din farmacii reţeta lunar, urmând ca ei să reţină o componentă a eliberării şi în luna următoare să se poată adresa oricărei farmacii şi să continue tratamentul. În noul pachet de servicii medicale de bază s-a stabilit ca pentru bolnavii cronici numărul de medicamente care era limitat la şapte pe o singură reţetă lunară să fie acordat acum pe una sau mai multe prescripţii.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro