Dâmboviţa: 720 de candidaţi la concursul de titularizare

Astăzi va avea loc proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2020, constă în probă scrisă. Proba scrisă va începe la ora 9:00, în 4 centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igien-ico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naţionale, privind normele de acces în spaţiile de examen în vederea protejării candidaţilor şi a personalului implicat, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.
Pentru susţinerea acestei probe s-au înscris 720 de candidaţi, iar trei înscrieri au fost respinse din cauza dosarului incomplet. 59 de candidaţi provin din promoţia curentă.
Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii trebuie să fie prezenţi în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situaţii speciale. La nivelul judeţului nostru, pentru un candidat este prelungită durata examenului cu 2 ore, iar scrierea pe foaia de concurs se va realiza de către un asistent desemnat de comisia de organizare.
La nivelul judeţului Dâmboviţa se va susţine examenul la 39 discipline de concurs.
Cei mai mulţi candidaţi înscrişi sunt pentru postul de educatoare – 130, urmând pentru învăţător – 113, limba şi literatura română – 71 şi educaţie fizică şi sport 70.
Primele rezultate la proba scrisă vor fi afişate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor şcolare, dar şi pe site-ul http://titu-larizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afişează la sediul inspectoratului şcolar judeţean şi pe site-ul menţionat anterior, în data de 11 august.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7 (şapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau on-line, organizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa în perioada 12 -14 august.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Eroi anonimi ai secolului XXI, care consumă din vieţile lor, într-un ritm epuizant, pentru a prelungi vieţile celorlalţi

La ceas aniversar, se cuvine să-i omagiem pe acei eroi anonimi ai secolului XXI, îmbrăcaţi în uniforma specifică salvatorilor medicali, care consumă din vieţile lor, într-un ritm epuizant, pentru a prelungi vieţile celorlalţi, şi să remarcăm cât de actuală rămâne şi acum deviza serviciului înfiinţat de Dr. Minovici: „Totdeauna şi […]