Published On: vin, aug. 25th, 2017

Cursuri de specializare pentru antreprenori şi manageri

nichiduta.ro

Antreprenorii şi managerii de firme din România vor putea participa la cursuri de afaceri şi de management, în cadrul unor proiecte europene cu o valoare totală de 60 de milioane de euro. Ministerul Dezvoltării Regionale a anunţat că perioada în care se vor depune proiectele pentru finanţare este 28 august- 28 septembrie şi că minim 18.000 de persoane ar urma să fie pregătite prin aceste proiecte, dacă s-ar utiliza toţi banii alocaţi. Aplicaţiile eligibile vor fi susţinute prin linia de finanţare „România profesională – resurse umane competitive”, din cadrul Programului Operaţional Capital Uman
2014-2020.
Proiectele în cadrul cărora vor fi organizate cursurile de antreprenoriat şi management vor fi derulate în toată ţara iar antreprenorii şi managerii fac parte din grupurile-ţintă, adică sunt beneficiari finali ai proiectelor, dar nu ei vor derula proiectele. Aceste proiecte vor fi derulate, ca solicitanţi eligibili, de organizaţii ca:
” Organizaţii sindicale (sindicate, federaţii sindicale, confederaţii sindicale sau uniuni sindicale teritoriale);
” Organizaţii patronale (patronate, federaţii patronale, confederaţii patronale sau uniuni patronale teritoriale); ” Asociaţii de întreprinderi, persoane juridice constituite in conformitate cu Ordonanţa nr. 26 din 2000 cu privire la asociaţii si fundaţii; ” Furnizori de formare profesională autorizaţi; ” Camerele de Comerţ şi Industrie. Proiectele derulate de aceste organizaţii vor avea o valoare de maximum 1 milion de euro fiecare. Pentru finanţarea acestor proiecte a fost alocată suma de 60.888.395 euro, din care 85% finanţare din Fondul Social European şi 15% contribuţie naţională. Fiecare proiect va avea ca ţintă pregăitrea a minimum 300 de persoane şi va dura maximum 12 luni.
Vor beneficia de aceste proiecte angajaţii care ocupă poziţii de management, angajaţii din departamentele de resurse umane şi antreprenorii care îşi gestionează propriile afaceri în sectoarele economice cu potenţial competitiv corelate cu domeniile de specializare inteligentă din Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.
Aceste sectoare sunt: turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, industria auto şi componente, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, procesarea alimentelor şi a băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediului, bioe-conomie (agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultură).

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro