CREŞTEREA ŞANSELOR DE ANGAJARE PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC

locuri de muncaProiectul „Pas cu pas spre viaţa activă”, ID POS-DRU/90/2.1/S/53676 este cofi-nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale. Obiectivul general al proiectului este monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor nivelului 3 de calificare, ruta directă şi progresivă din învăţământul profesional şi tehnic, din două judeţe partenere, pentru creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă în calificarea dobândită şi a ratei de continuare a studiilor. În perioada 27 – 30 iunie 2013 a avut loc, la Căciu-lata, judeţul Vâlcea, Conferinta finală a proiectului „Pas cu pas spre viaţa activă”, ID POS-DRU/90/2.1/S/53676.
Din rezultatele implementării proiectului în cele două judeţe partenere, în perioada octombrie 2010 – iunie 2013, menţionăm: 2 baze de date complete şi reactualizate la interval de 6 luni, cu tinerii absolvenţi ai învăţământului profesional şi tehnic din grupul ţintă, pe profile, domenii de formare profesională, calificari şi niveluri de calificare, mediu de rezidenţă, câte una pentru fiecare din cele două judeţe, o componentă dinamică a chestionarului, realizată în strânsă concordanţă cu schimbările mediului socio-economic regional şi local, câte 50 operatori de teren pregătiţi pentru realizarea celor 4 anchete de teren vizând inserţia absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic, 2.378 absolvenţi nivelul 3 de calificare chestionaţi, la 6 şi la 12 luni de la absolvire, din cele două judeţe ale solicitantului şi partenerului 2, în cei doi ani de derulare a proiectului; 2.378 chestionare completate în cele două regiuni, 8 rapoarte de analiză a inserţiei profesionale a absolvenţilor nivelului 3 de calificare ruta directă şi progresivă din ÎPT, la 6 şi la 12 luni de la absolvire, pentru prima şi a doua promoţie, câte două pentru fiecare judeţ, alături de 2 rapoarte comparative şi un raport final, validate de către grupul de experţi din cadrul CLDPS şi CR, 2 materiale informative privind evoluţia pieţei muncii în cele două judeţe partenere (Olt şi Dâmboviţa) realizate de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, formularea de recomandări către sistemul educaţional din învăţământul profesional şi tehnic de către Comitetul local de dezvoltare a Parteneriatului Social şi Consorţiul Regional, formularea de propuneri de îmbunătăţire a metodologiei pentru monitorizarea inserţiei socio-profesio-nale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, 2.785 elevi din clasele terminale au parcurs un program de consiliere în carieră în cele două judeţe partenere, 6.795 chestionare completate pentru identificarea elevilor indecişi din clasele terminale ale nivelului 3 de calificare, ruta directă şi progresivă din ÎPT în legătură cu opţiunea privind continuarea studiilor/ integrarea pe piaţa muncii, un ghid pentru orientarea carierei elevilor din clasele terminale – filiera tehnologică „Împreună pentru cariera ta!”, destinat experţilor de specialitate, o broşură a absolventului, distribuită atât elevilor din clasele terminale ale ÎPT promoţia 2012, cât şi absolven-tilor ÎPT promoţia 2011, chestionaţi în ancheta de teren, în scopul punerii la dispoziţie a unor informaţii necesare în susţinerea demersurilor de integrare pe piaţa muncii.
Finanţarea acordată din FSE pentru acest proiect aduce o valoare adăugată prin creşterea relevanţei calificării absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic faţă de dinamica pieţei muncii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

LA CHINDIA TÂRGOVISTE CONTRACTE CU MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE

Legătura dintre jucător şi clubul la care este legitimat este CONTRACTUL DE MUNCĂ sau CONVENŢIE CIVILĂ, ambele valabile şi astăzi. De mai multă vreme sunt în posesia unor CONVENŢII CIVILE ale jucătorilor de la CHINDIA TÂRGOVIŞTE. Cum spuneam, sunt două forme de documente care se pot încheia între cluburi şi […]