Published On: vin, dec. 27th, 2013

Cotidianului Dâmboviţa i s-a acordat diploma de excelenţă pentru modul obiectiv de prezentare a realităţii locale

nichiduta.ro

bibliotecaSăptămâna trecută, vineri, 20 decembrie, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din Românaia – Filiala „lon Heliade Rădulescu” Dâmboviţa a acordat premi-ile de excelenţă pe anul 2013. Categoriile pentru care s-au acordat aceste premii sunt: Cotidian „Dâmboviţa” pentru modul obiectiv în care a prezen-tat, timp de 45 de ani de la apariţia seriei a V-a, a realităţilor sociale, politice, economice, culturale şi sportive a realităţii locale. De asemenea, s-a acordat premiu şi „Jurnalului de Dâmboviţa” pentru modul temerar de radiografiere a vietji de zi cu zi, sub toate aspectale sale. La categoria Presă on-line, premiul a fost acordat publicaţiei electronice „Incomod-media.ro” pentru faptul că a reuşit să fie una din putinele cronici temerare ale timpului. La categoria emisiuni de televiziune şi radio, premiul a fost acordat postului de televiziune „Columna TV” pentru emisiu-nile profesioniste de atitudine civică. La această cate-gorie au mai fost acordate diplome de excelentă tele-viziunii MDI TV pentru impactul avut de emisiunile realizate în mod obiectiv, scopul fiind prezentarea realitătii cotidiene fără niciun fel de denaturare. Radio Minisat a primit, de asemenea, diplomă de excelentă pentru modul profesionist în care au fost redactate şi transmise, la zi, ştirile.
La categoria Editură, carte de presă, publicis-tică, diploma de excelentă a fost acordată editurii „Bibliotheca”, în spe-cial pentru monografia „Societatea Scriitorilor Târgovişteni. Din insto-ria unei grupări lite-rare”. Arhiepiscopia Târgovişte a primit diplomă de excelentă pentru editarea unor lucrări religios-ştiin-tifice, de o calitate exceptională atât sub aspect grafic, cât şi al continutului.
La categoria Reviste, premiul de excelentă a fost acor-dat publicatiei „Litere” pentru modul în care a valorificat critic-pu-blicistic moştenirea culturală. De aseme-nea, a mai fost acor-dată diplomă de excelentă publicatiei „Curier” editată de Biblioteca Judeteană „Ion Heliade Rădulescu”. La categoria Activitate publicistică, domnul Victor Petrescu a primit Diploma Honoris Causa în semn de apreciere pentru împlinirea unei jumătăţi de secol de activitate reprezentativă în domeniul publicisticii culturale. A mai fost acordată diploma de excelenţă şi Facultăţii de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, specializarea Jurnalism, din cadrul Universităţii „Valahia”, pentru proiectul „Fotojurnalistic”.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro