CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR Metex S.A

S.C. Metex S.A. Târgovişte
J15/299/2015
CUI RO912767
Nr. 365/ 03.08.20200
CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR Metex S.A.
Administratorul Unic al S.C. Metex SA, în temeiul prerogativelor conferite de art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 07 septembrie 2020, ora 10:00, la sediul societăţii cu sediul în Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 2, camera 36, jud. Dâmboviţa.
Ordinea de zi:

 1. Supune spre aprobare vânzarea imobilului situat în Târgovişte, strada Cooperaţiei, Magazin nr. 30-mobilă, judeţul Dâmboviţa, intabulat în Cartea Funciară nr. 72705, cu nr. cadastral 4508, compus din:
 • teren curţi construcţii în suprafaţă de 3.684mp, împreună cu construcţiile
  C1- C6.
 1. Supune vânzarea activului menţionat la punctul nr. 1, la valoarea minimă totală 200.000 euro.
 2. Supune spre aprobare mandatarea d-nei Ioniţă Paula, în calitate de administrator al Metex SA, să semneze actele de vânzare, privind transferul de proprietatea activului menţionat la punctul 1.
  La Adunarea Generală pot participa toţi acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor la data de 23.08.2020 data de referinţă.
  în situaţia în care la prima convocare nu se va realiza cvorumul legal şi statuar, Adunarea se va ţine în data de 08 septembrie 2020, ora 10:00.
  Documentele care vor fi luate în examinare, pot fi consultate la sediul societăţii începând cu data de 23.08.2020.
  Acţionarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară, fie personal, pe baza actului de identitate, fie prin reprezentanţi, pe bază de procură specială, care poate fi obţinută la sediul societăţii, începând cu data de 23.08.2020. Procurile speciale vor fi depuse la sediul societăţii până la data de 05.09.2020 ora 10:00.
  în condiţiile Actului Constitutiv, votul poate fi exercitat prin reprezentare, exprimat în scris sau prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanţă.
  Administrator Unic Ioniţă Paula

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Delir şi nebunie în perioada interbelică (XXVI) De la Rudolf Valentino la Adolf Hitler

de Gilbert Guilleminault, coordonator_ Ameninţarea lui că va mărşălui spre Berlin pentru a ne alunga de la putere a devenit mult mai serioasă decât vă puteţi închipui, domnule general. Pe 2 septembrie, sărbătorirea Sedanului, a reuşit să strângă la Nurmberg până la şaptezeci de mii dintre adepţii săi, îmbrăcaţi în […]