CONVOCATOR

Uniunea Judeţeană a Cooperativelor Meşteşugăreşti ASOCIAŢIA UJCM DÂMBOVIŢA
CUI 18349594, H.J. 1/I/A/12.01.2006 Str. Revoluţiei Nr. 4, bl. D6, parter, Târgovişte Tel. 0245/614252, 0245/616824, Fax 0245/611606 e-mail atcom 2005@yahoo.com
CONVOCATOR
în temeiul prevederilor Legii 1/2005 şi al actelor constitutive ale societăţilor cooperative meşteşugăreşti, Consiliile de Administraţie/ Administratorii unici, convoacă ADUNĂRILE GENERALE ORDINARE/EXTRAORDINARE ale membrilor cooperatori, având ca ordine de zi, pentru:
ADUNĂRI GENERALE ORDINARE:
1. Aprobarea raportului administratorilor, cenzorilor şi a consiliului social pentru anul 2019.
2. Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierdere, propuneri privind repartizarea profitului net pentru anul 2019, a valorii dividentelor şi aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
3. Raportul privind modul de îndeplinire de către administratori a obligaţiilor ce le-au revenit potrivit contractelor de administrare şi gestionare, a criteriilor de performanţă stabilite pentru anul 2019.
4. Prezentarea şi aprobarea BVC, a Programului de activitate şi a Programuluide investiţii pentru anul 2020.
5. Aprobarea modificărilor la clauzele generale privind raporturile de muncă precum şi a sistemului de salarizare.
6. Stabilirea şi aprobarea remuneraţiilor administratorilor, cenzorilor pentru anul 2020 şi a limitelor generale privind remuneraţia conducerii societăţii.
7. Aprobarea primirii/retragerii, excluderii de membri cooperatori.
8. Alegerea preşedintelui/administratorului societăţii, a membrilor Consiliului de Administraţie, a cenzorilor şi a Consiliului social.
9. Alegerea delegaţilor pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a UJCM Dâmboviţa.
10. împuternicirea Preşedintelui/ Administratorului unic pentru semnarea şi îndeplinirea tuturor formalităţilor/procedurilor necesare punerii în aplicare a hotărârilor adunărilor generale ordinare.
ADUNĂRI GENERALE EXTRAORDINARE
1. Aprobarea majorării sau reducerii capitalului social ca urmare a primirii, retragerii sau excluderii de membri cooperatori.
2. Aprobarea bunurilor aparţinând sociatăţilor cooperative meşteşugăreşti care
pot face obiectul ipotecării, gajului, închirierii, înstrăinării sau cumpărării pe parcursul anului 2020.
3. Modificarea statutului, a actului constitutiv al societăţii cooperative meşteşugăreşti.
4. Mandatarea Consiliului de Administraţie/ Administratorului unic cu îndeplinirea demersurilor necesare unor astfel de operaţiuni.
ADUNĂRILE GENERALE ORDINARE/EXTRAORDINARE vor avea loc după următorul program:
1. ARTA SCM TÂRGOVIŞTE – 12 martie, ora 10:30 – SEDIU
2. LIBERTATEA GĂEŞTI SCM – 30 martie, ora 12:00 – COMPLEX
3. ÎNFRĂŢIREA MORENI SCM – 31 martie, ora 12:00 – COMPLEX
4. SCM SERCOM TÂRGOVIŞTE – 17 martie, ora 09:30 – SEDIU
5. ASCOM SCM TÂRGOVIŞTE – 19 martie, ora 11:00 – unitate Frizerie
6. PROGRESUL SCM TGV. – 30 martie, ora 09:00 – SEDIU
7. UNIREA SCM PUCIOASA – 17 martie, ora 12:00 – SEDIU
8. SÂRGUINŢA SCM TGV. – 12 martie, ora 09:00 – SEDIU
9. SCM VICTORIA TITU – 21 martie, ora 12:30 – SEDIU
10. ATCOM DÂMBOVIŢA SCM – 9 martie, ora 10:00 – SEDIU
11. UJCM DÂMBOVIŢA – 9 aprilie, ora 10:00 – Sala de
Conferinţe RESALCOM SA
în cazul în care, la data şi ora convenite, nu se întruneşte cvorumul de şedinţă cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară se convoacă pentru ziua următoare, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră.
în numele Comitetului Director al UJCM Dâmboviţa, Preşedinte,
Ec. NECULAESCU ELENA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Cel mai amplu program de screening al tuberculozei, derulat de Ministerul Sănătăţii la nivel naţional, ajunge în Dâmboviţa

Cojasca, Brezoaele, Lunguleţu, Potlogi, Mogoşani şi Poiana sunt cele şase localităţi din judeţul Dâmboviţa, incluse în programul de screening al tuberculozei derulat de Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti şi cu sprijinul a şase ONG-uri care activează în domeniu. Au fost alese aceste localităţi unde au […]