Published On: lun, ian. 22nd, 2018

Contractul pentru elaborare documentaţie tehnico-economică privind modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101B a fost semnat

nichiduta.ro

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a semnat contractul privind prestarea de „Servicii elaborare documentaţie tehnico-economică – faza proiect tehnic detaliat şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrării”, pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101B, pe traseul limită judeţ Prahova – Moreni -Gura Ocniţei – Răzvad – Ulmi – Târgovişte – Comişani – Bucşani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciureşti – Cojasca – Corneşti -Butimanu – Niculeşti – limită judeţ Ilfov”.
Serviciile de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, în valoare totală de 143.780 lei (fără TVA), urmează a fi realizate în două etape (etapa I -întocmirea documentaţiei tehnico-eco-nomice şi etapa a IIa – asistenţa tehnică), în termen de 39 de luni.
Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, astfel: valoarea totală a proiectului este de 211.822.388,29 lei.
Obiectivul general al proiectului este accelerarea creşterii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale din judeţul Dâmboviţa, prin stimularea mobilităţii, rezultat al modernizării infrastructurii judeţene de transport şi asigurării conectivităţii indirecte la reţeaua TEN-T. Durata de implementare a proiectului este de 45 de luni. Investiţia presupune modernizarea traseului interjudeţean (format din 4 drumuri judeţene), pe o lungime de 62,12 km, de-a lungul cărora vor fi realizaţi următorii indicatori, care vor contribui atât la fluidizarea, cât şi la siguranţa circulaţiei: 37 staţii pentru pasageri/transport public, 8 alveole pentru mijloacele de transport public, piste pentru biciclişti (cu două sensuri) – cu o lungime de 3,94 km, 69,93 km trotuare şi alei pietonale, precum şi alţi indicatori aferenţi tehnicii corespunzătoare asigurării traficului în condiţii de siguranţă (indicatoare rutiere, parapete de protecţie, marcaje, stâlpi reflectorizanţi etc.). Lungimile de drum care urmează a fi reabilitate pe fiecare drum judeţean inclus în proiect sunt următoarele: 7,37 km (DJ 720), 5,80 km (DJ 720B), 8,13 km (DJ 101B) şi 40,82 km (DJ 711). În plus, proiectul vizează şi reabilitarea a 4 poduri existente pe traseul interjudeţean, respectiv: pod pe DJ 720B, la Nisipurile, în comuna Ulmi (km 3+865), pod pe DJ 720, în comuna Gura Ocniţei (km 3+350), pod pe DJ 711, peste pârâul Racoviţa, în comuna Băleni (km 16+050) şi pod pe DJ 711, peste canal, în comuna Cojasca (km
35+414).
Un număr de 16 localităţi urmează a fi tranzitate de drumurile judeţene amintite anterior, şi anume: municipiul Moreni, comuna Gura Ocniţei, comuna Răzvad, comuna Ulmi, municipiul Târgovişte, comuna Comişani, comuna Bucşani, comuna Băleni, comuna Dobra, comuna Dobra, comuna Finta, comuna Bilciureşti, comuna Cojasca, comuna Corneşti, comuna Butimanu, comuna Niculeşti.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro