Published On: mie, nov. 13th, 2019

Consultări pe tema proiectului normelor de aplicare a Contractului – cadru pe anii 2020 – 2023

nichiduta.ro

În perioada următoare, la Casa de Asisurări de Sănătate au loc întâlniri cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical pentru discutarea proiectului normelor metodologice de aplicare a Contrac-tului-cadru care va reglementa condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru următorii 4 ani.Au avut loc consultările cu reprezentanţii medicilor de familie, în cadrul cărora s-a dezbătut o serie de propuneri ale acestora.
Unele propuneri au fost agreate sau au fost eliminate de comun acord.Prezent la dezbateri, Preşedintele CNAS, Vasile Ciurchea, a propus o nouă întâlnire cu reprezentanţii medicilor de familie, la care să participe şi reprezentanţi ai celorlaltor specialităţi medicale, în cadrul căreia să poată fi identificată o arie mai largă de servicii medicale care să poată fi acordate pacienţilor în medicina primară.Trebuie sa găsim soluţii pentru a asigura pacienţilor un acces cât mai facil la servicii medicale şi, acolo unde este posibil, să le acordăm aceste servicii în medicina primară, fără să ii mai plimbăm pe drumuri de la un medic la altul. Bineînţeles,tre-buie sa identificăm metode de simplificare care să nu afecteze calitatea actului medical. Aceste metode vor aduce, cu siguranţă, şi economii în sistem, care vor fi utilizate tot pentru pacienţi”, a declarat Vasile Ciurchea.Dezbaterile continuă conform calendarului .

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro