Published On: vin, mai 24th, 2019

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează, la sediul său din Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, concurs de recrutare în data de 11 iunie 2019, orele 10.00 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante:

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează, la sediul său din Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, concurs de recrutare în data de 11 iunie 2019, orele 10.00 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante:
Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Direcţiei economice, buget.
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 8 de zile de la publicitatea concursului, respectiv în perioada 24-31 mai 2019.
Interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs şi relaţii suplimentare: zilnic, între orele 8.00-16.00 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cam. 110, et. IV, Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa; telefon: 0245207694, fax: 0245612509, e-mail: veronica.neagu@cjd.ro; persoana de contact: Veronica Neagu, consilier.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi atribuţiile prevăzute în fişa postului se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Dâmboviţa: www.cjd.ro.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>