Published On: vin, mai 24th, 2019

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de CURIER la Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică.

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de CURIER la Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– cunoştinţe operare PC- nivel mediu;
– vechime în muncă -2 ani.
Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 19 iunie 2019, orele 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa din Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţul Dâmboviţa.
Proba de interviu se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicitatea concursului, respectiv în perioada 27.05-07.06.2019.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Dâmboviţa: www.cjd.ro.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de înscriere la concurs şi relaţii suplimentare: zilnic între orele 8.00-16.00 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cam. 109-110, et. IV, Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa; telefon: 0245207694, 0245207622; persoană de contact: Stan Manuela-şef birou.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>