Published On: lun, apr. 2nd, 2018

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Integrare prin educaţie şi ocupare în judeţul Dâmboviţa” ce se va implementa în comuna Corbii Mari

nichiduta.ro

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a semnat în data de 21 martie 2018 contractul de finanţare pentru proiectul „Integrare prin educaţie şi ocupare în judeţul Dâmboviţa” ce se va implementa în comuna Corbii Mari. Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricarei discriminări, Prioritatea de investiţii 9.ii Integrarea socio-economică a comunităţilor mar-ginalizate, cum ar fi romii. Obiectivul specific 4.1 -Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate, apel de proiecte, Componentă 1 – Apel: POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunităţii margin-alizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome (acele comunitaţi în care populaţia aparţinând minorităţii rome reprezintă minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate /1/Reducerea numărului de comunităţii marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome (acele comunitaţi în care populaţia aparţinând minorităţii rome reprezintă minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în calitate de beneficiar se află în parteneriat alături de unitatea administrativ-teritorială, comuna Corbii Mari, Şcoala Gimnazială Corbii Mari, Şcoala Gimnazială Grozăveşti, Asociaţia Atitudini şi Alternative Bucureşti, SC IPA SA Bucureşti şi SC FAXMEDIA CONSULTING SRL.Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunităţi marginalizate din comuna Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătăţiri sustenabile în ceea ce priveşte capitalul uman, ocuparea forţei de muncă şi condiţiile sociale, medicale, juridice şi de locuit.
Valoarea totală estimată a proiectului este de 22.499.511,94 lei (inclusiv TVA) din care: valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de către Consiliului Judeţean Dâmboviţa: 7.563.585,42 lei (inclusiv TVA), din care, suma de 133.991,71 lei reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a liderului de parteneriat.
Pe baza Analizei comunităţii marginalizate Corbii Mari, în cadrul proiectului va fi identificat, selectat şi menţinut un grup ţintă de 560 de persoane. Acest rezultat va fi obţinut prin acţiunile de identificare, selecţie şi menţinere grup ţintă desfăşurate în cadrul tuturor activităţilor proiectului. Rezultatul menţionat este corelat cu indicatorul de realizare cod 4S43 – „Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care beneficiază de servicii integrate”.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro