Published On: lun, oct. 16th, 2017

Consilierii judeţeni au aprobat rectificare bugetară Sume necesare pentru plata salariilor pe luna octombrie în centrele de la Răcari, Niculeşti, Bucşani şi Ţuicani

nichiduta.ro

Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a reunit în şedinţă ordinară în data de 13.10.2017, ora 13:00, care s-a desfăşurat în „Sala Unirii” a sediului administrativ. Au fost prezenţi 34 de consilieri din cei 35. Prezent la lucrările şedinţei a fost şi prefectul judeţului, Antonel Jîjîie. Iniţial pe ordinea de zi au fost 14 proiecte de hotărâre şi o informare. Încă de la începutul şedinţei, preşedintele CJ, Alexandru Oprea a anunţat că trei proiecte vor fi retrase de pe ordinea de zi şi anume:
Proiect de hotărâre pentru aprobarea dezmembrării unui teren în suprafaţă de 45.068 mp – proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, situat în municipiul Târgovişte, strada Tudor Vladimirescu nr. 48, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.
Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Dâmboviţa, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Dâmboviţa”.
Printre proiectele de pe ordinea de zi, s-a regăsit şi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2017. Cu unanimitate de voturi, rectificare de buget a fost aprobată. Urmare încasării de la SC Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa SA a sumei de 221.632 lei reprezentând dividende aferente anului 2016, Consiliului Judeţean Dâmboviţa, s-a propus suplimentarea veniturilor bugetului local al judeţului la venituri „venituri din dividende” ( cod. 30.08.02) cu suma de 222 mii lei şi la partea de cheltuială la capitolul 68.02 „Asistenţă socială” titlu 51.01.39 „Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale”. Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa a transmis, prin adresa nr.17778/CEFC/27.09.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr.23140/27.09.2017, modificarea bugetului alocat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale pentru anul 2017 privind plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap, în sensul diminuării acestuia cu suma de 200 mii lei . Astfel, bugetul se va diminua la partea de venituri (cod 42.02.21) „Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, respectiv la partea de cheltuială, capitol 68.05.02 „Asistenţă socială persoane cu handicap” cu suma de 200 mii lei .
În urma analizei prevederilor bugetare şi a plăţilor efectuate s-au constatat economii în sumă de 1.227 mii lei, la următoarele capitole bugetare :
– la capitolul bugetar 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, titlu 55.02.04 „Alte transferuri curente în străinătate”- 456 mii
lei ,
– la capitolul 65.02 „Învăţământ” articol 57 „Asistenţă socială” alineat 02 „Ajutoare sociale în natură” – 771 mii lei . Din aceste economii se vor efectua virări de credite, conform referatului Direcţiei economice buget nr.24051/09.10.2017 în vederea plăţii drepturilor salariale aferente lunii octombrie pentru centrele medico-sociale: Răcari -(52 mii lei), Bucşani- (200 mii lei) şi Niculeşti-(64 mii lei diferenţă luna septembrie şi 92 mii lei luna octombrie), CRRPH Ţuicani (488 mii lei -cheltuiala salarială + 213 mii lei cota de 50% din cheltuielile materiale) , Bani va primi prin această rectificare şi: Serviciul Public Judeţean de Alimentare
cu Apă şi Canalizare (270 mii lei),
Centrul Judeţean de Resurse şi de
Asistenţă Educaţională Dâmboviţa (70 mii
lei) .
Prin referatele de specialitate ale instituţiilor subordonate, a Biroului Informatică şi a Direcţiei Generale Infrastructură Locală din cadrul aparatului propriu, se solicită următoarele virări de credite :
* Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte propune, prin referatul nr.2661/04.10.2017, virări de credite între alineatele titlul 20 „bunuri şi servicii” ;
* Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, în vederea asigurării plăţii drepturilor salariale, propune virări de credite în cadrul titlului 10 „Cheltuieli de personal”, prin referatul nr.1461/06.10.2017
* Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , în vederea asigurarii plăţii salariilor aferente lunii octombrie, prin referatul nr.34767/02.10.2017, propune virări de credite între alineatele şi articolele aceluiaşi titlu al subcapitolului 68.06.00 „Asistenţă socială pentru familie şi copil”, respectiv 68.50.50 „Centre adulţi”
* Biroul Informatică solicită prin referatul nr.24381/12.10.2017, virări de credite în sumă de 10 mii lei între obiectivele cuprinse în lista de investiţii, în vederea achiziţionării aplicaţiei software pentru gestiunea Programului pentru şcoli al României.
* Direcţia Generală Infrastructură Locală , propune prin referatul nr.24153/10.10.2017 virări de credite între obiectivele cuprinse în lista de investiţii a Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro