Published On: joi, ian. 29th, 2015

Consilierii judeţenei au dezbătut Strategia de dezvoltare a judeţului Dâmboviţa şi au aprobat prioritizarea propunerilor de investiţii la infrastructura rutieră de interes judeţean în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020

nichiduta.ro

cjdConsilierii judeţenei au dezbătut Strategia de dezvoltare a judeţului Dâmboviţa şi au aprobat prioritizarea propunerilor de investiţii la infrastructura rutieră de interes judeţean în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014 – 2020 voltare a judeţului Dâmboviţa iar al doilea punct a avut în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea prioritizării propunerilor de investiţii la infrastructura rutieră de interes judeţean în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 2012-2020 îşi propune actualizarea strategiei aprobate prin HCJ nr. 7/27.01.2012 prin prezentarea informaţiilor relevante aferente perioadei ulterioare elaborării acesteia şi adaptarea documentului la conţinutul şi orientările actualelor documente de programare corespunzătoare perioadei 2014-2020, documente care nu erau disponibile în anul 2012. Prin urmare, lucrarea nu urmăreşte înlocuirea, ci completarea strategiei aprobate cu informaţii actuale, şi, respectiv, reorganizarea direcţiilor şi obiectivelor de dezvoltare, precum şi a planului de acţiuni, astfel încât acestea să corespundă într-o mai bună măsură contextului programatic actual şi competenţelor şi atribuţiilor legale ale autorităţilor publice locale. Al doilea punct pe ordinea de zi s-a referit la prioriti-zarea propunerilor de investiţii la infrastructura rutieră de interes judeţean în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020. In perioada 2013-2014 Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliile Judeţene Argeş, Teleorman, Giurgiu şi Prahova au analizat, cu ocazia mai multor întâlniri şi dezbateri, posibilitatea implementării în asociere în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 a unor proiecte de investiţii în infrastructură rutieră de interes judeţean, acestea având din punct de vedere al criteriilor de evaluare şi punctajelor aferente şanse sporite de a fi promovate la finanţare. Urmare analizelor şi dezbaterilor mai sus amintite şi totodată colaborării permanente a Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost definitivată o listă cuprinzând 8 (opt) proiecte de investiţii pentru modernizarea infrastructurii rutiere de interes judeţean, conform Anexei nr. 1 la prezentul raport. Având în vedere precizările comunicate de către Autoritatea de Management (A.M. P.O.R.) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice către A.D.R. Sud Muntenia, cu adresa nr. 99820/28.11.2014, privind unele modificări şi completări ce urmează a fi aduse versiunii finale a viitorului P.O.R. 20142020 potrivit recomandărilor Comisiei Europene, a fost organizată la Călăraşi, în data de 14.01.2015, convocarea celei de a patra şedinţe a Comisiei Regionale pentru elaborarea criteriilor de selecţie a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia cu scopul de a se ierarhiza la nivelul judeţelor şi regiunii proiectele prioritare.Recomandările Autorităţii de Management (A.M. P.O.R.) au fost ca la nivelul fiecărui judeţ din regiune să fie propuse un număr de maxim 3 (trei) obiective de investiţii.
Dezbaterile şi analizele de la Călăraşi moderate de către Dl. Liviu Muşat – director A.D.R. Sud Muntenia şi Dl. Sava Chiser – consilier la nivelul A.M. P.O.R. din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, au clarificat foarte multe aspecte în legătură cu criteriile de finanţare ale Axei prioritare 6 din cadrul P.O.R. „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, dar nu s-au materializat obiectivele la nivelul fiecărui judeţ, fiind propusă o nouă întâlnire care a a vut loc în data de 22.01.2014_ la Gâlma, Judeţul Dâmboviţa. In urma analizelor şi dezbaterilor de la această reuniune moderate de către Dl. Preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu şi Dl. Liviu Muşat -director A.D.R. Sud Muntenia sau propus la nivelul Judeţului Dâmboviţa şi celorlalte judeţe componente ale regiunii, funcţie de nivelul maxim al fondurilor previzionate pe regiune, câte 2 (două) proiecte de investiţii, pe 2 (două) nivele de priorităţi, care urmează a fi transmise Comisiei Europene notificate şi cartografi-ate pe o hartă reprezentativă a Regiunii Sud Muntenia până la data de 12.02.2015. Totodată ţinând cont că Ghidul Solicitantului aferent P.O.R. 2014-2020 nu a fost încă adoptat şi având în vedere recomandările A.M. P.O.R. din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu privire la nominalizarea a maxim 3 (trei) propuneri de investiţii pe judeţ şi menţinerea în rezervă a celorlalte obiective, considerăm necesară aprobarea prioritizării propunerilor de investiţii la infrastructura rutieră de interes judeţean conform nominalizării.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro