Published On: mar, iun. 11th, 2019

Conferinţa Internaţională de echipamente termice, energie regenerabilă şi dezvoltare rurală TE-RE-RD 2019

În perioada 6 – 8 iunie 2019, a avut loc a VIII-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de echipamente termice, energie regenerabilă şi dezvoltare rurală TE-RE-RD 2019, organizată de Universitatea „Valahia” din Târgovişte, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti, lnstitutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Maşini şi lnstalaţii Destinate Agriculturii şi lndustriei Alimentare (lNMA) şi Societatea lnginerilor Mecanici din România
(SlMAR). TE-RE-RD este o conferinţă internaţională pluridisciplinară, ce are drept scop schimbul de informaţii între cercetători, oameni de ştiinţă din diferite centre universitare româneşti şi din străinătate, pe subiecte privind tehnologii, echipamente şi maşini termice; echipamente, tehnologii şi politici privind dezvoltarea rurală; surse regenerabile de energie. Un alt obiectiv al conferinţei a fost acela de a genera noi oportunităţi de formare şi de dezvoltare a tinerilor cercetători, studenţi, masteranzi, doctoranzi, în diverse domenii tehnice.
Temele prezentate în cadrul conferinţei au fost:
– Procese în domeniul echipamentelor termice
– Generatoare de abur şi apă fierbinte
– Turbine cu abur şi gaze
– Motoare cu ardere internă
– Protecţia mediului
– Energie solară, eoliană, geotermală, bio-masă
– Eficienţa în construcţii
– Echipamente pentru dezvoltare rurală
– Politica de dezvoltare rurală
– Energie în spaţiul rural
Lucrările conferinţei au debutat joi, 6 iunie, la Centrul Internaţional de Conferinţe. În deschidere au luat cuvântul prof. univ. dr. ing. Lucian MIHĂESCU -Preşedintele TE-RE-RD 2019, care a vorbit despre istoria municipiului Târgovişte, despre târgovişteni, dar şi despre industria judeţului Dâmboviţa, şi conf. univ. dr. ing. loan Corneliu SĂLIŞTEANU -Prorectorul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, care şi-a exprimat satisfacţia pentru faptul că Universitatea „Valahia” este gazda unui astfel de eveniment prestigios şi a încheiat alocuţiunea urându-le succes participanţilor, nu înainte de a-i invita să viziteze campusul universitar.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>