Published On: mie, iun. 27th, 2018

Condiţii pentru acordarea ajutorului de deces

nichiduta.ro

Comparativ cu anul trecut, valoarea ajutorului de înmormântare a crescut cu aproape 1.000 de lei, de la 3.100 de lei, la 4.100. Pentru ca familia persoanei decedate să poată beneficia de acest ajutor, e nevoie însă de un set de documente, după cum urmează: Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza dosarului care cuprinde cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificat de deces (original şi copie); act de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 si 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original). Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la plătitorii acestui drept de asigurări sociale, respectiv la casa teritorială de pensii, dacă susţinătorul decedat era pensionar, sau la angajatorul asiguratului decedat. Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor; copilul; curator, tutorele sau mandatarul.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro