Published On: joi, ian. 18th, 2018

Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” este partener în proiectul de parteneriat strategic (KA2) – „Stand Against Drugs”

nichiduta.ro

In perioada 01.12.201731.05.2019, Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” este partener în proiectul de parteneriat strategic (KA2) – „Stand Against Drugs” (SADs) din cadrul programului Erasmus +, Acţiunea centralizată -Dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul tineretului în ţările ACP, America Latină şi Asia (aplicat la Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură de la Bruxelles), cu numărul de referinţă 589583-EPP-1-2017-1-NO-EPPKA2-CBY-ACPALA. Proiectul a fost elaborat în colaborare cu ceilalţi parteneri: Terram Pacis – Norvegia, Comitato d’Intesa -Italia, Clubul Kiwanis Vaslui – Romania, Cross Culture International Foundation -Malta, Toshkent Davlat Pedagogika University – Uzbekistan, Tashkent State University of language and literature -Uzbekistan şi este coordonat de organizaţia TERRAM PACIS – Norvegia. Proiectul promovează cooperarea strategică între organizaţiile partenere pe de o parte şi, pe de alta parte, cooperarea între organizaţiile consorţiului şi alte organizaţii în domeniul educaţiei/formării, autorităţi locale/regionale/naţionale interesate de problematica proiectului (instituţii de învăţământ superior, biserica, centre de asistenţă socială, alte organizaţii, poliţie, centre de prevenire, etc), în scopul: profesionalizării lucrătorilor de tineret/profesorilor/potenţialilor viitori lucrători de tineret şi dezvoltării aptitudinilor, competenţelor tinerilor voluntari pentru o participare şi o implicare activă în prevenirea consumului de droguri (prin intermediul învăţării non -formale şi a activităţilor de formare şi învăţare reciprocă).
Efectele abuzului de substanţe (alcool, tutun etc.) şi consumul ilegal de droguri (în special cele noi), asupra educaţiei, dezvoltării de sine, capacităţii de angajare etc. necesită un efort comun şi unificat pentru:
– a ne asigura că tinerii sunt conştienţi de dimensiunile reale ale fenomenului şi de consecinţele acestuia în perspectivele pe termen lung;
– a încuraja un comportament preventiv între aceştia formând o atitudine de responsabilitate în menţinerea sănătăţii proprii şi a altora;
– dezvoltarea spiritului civic şi a competenţelor voluntarilor pentru a contribui la creşterea gradului de conştientizare a situaţiei;
– crearea de oportunităţi de formare pentru lucrătorii de tineret implicaţi în domeniul prevenirii consumului de droguri.
Prin urmare, scopul acestui proiect este de a întări şi de a dezvolta capacitatea de intervenţie în prevenirea consumului de droguri legale şi ilegale în rândul tinerilor şi de a le învăţa cum să reziste influenţelor asupra consumului de droguri. Parteneriatul este construit în jurul a şase organizaţii de tineret şi un colegiu naţional pentru a crea oportunităţi de cooperare, consultare, comunicare şi colaborare pentru a atinge obiectivul comun. Activităţile proiectului vor pregăti lucrătorii / profesorii de tineret care vor acţiona în comunitatea şcolară comunitară şi locală / regională, tinerii voluntari care vor fi implicaţi în organizaţiile actuale şi comunitatea locală, elevii şi studenţii care vor acţiona în comunitatea şcolară şi în viitor ei vor practica în propriul lor mediu.
Obiectivele specifice proiectului sunt, în principal, îmbunătăţirea instrumentelor de măsuri de prevenire a consumului de droguri ale lucrătorilor din domeniul tineretului, profesorilor şi tinerilor din ţările implicate pentru prevenirea şi reducerea eficientă a consumului de droguri prin:
a. Creşterea abilităţilor profesionale a 60 de lucrători pentru tineret şi profesori din ţările implicate pentru prevenirea şi reducerea eficientă a consumului de droguri în rândul tinerilor;
b. Stimularea atitudinii de responsabilitate faţă de riscurile consumului de droguri şi comportamentul pozitiv al acţiunii în domeniul prevenirii a 48 de tineri voluntari din organizaţiile partenere (13-25 ani) din ţările partenere în timpul schimbului de tineri;
c. Identificarea grupurilor vulnerabile şi a persoanelor fizice şi dezvoltarea de programe „selective” şi „indicate” pentru a răspunde nevoilor lor complexe la nivel local;
d. Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor partenere prin cooperare strategică, schimb de experienţă şi abordări educaţionale non-formale în prevenirea consumului de droguri, de a acţiona la nivel comunitar în prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor.
Dacă tinerii sunt bine educaţi în ceea ce priveşte răul real cauzat de abuzul de substanţe, aceştia pot lua decizii mai bune. Prin urmare, tinerii vor avea abilităţile necesare pentru a deveni lideri competenţi în rândul colegilor lor şi vor juca un rol activ în combaterea abuzului de substanţe.
Activităţile locale de implementare a proiectului sunt:
– Activităţi de
cercetare/documentarea/informare cu privire la problema consumului de droguri la nivel local şi naţional: context naţional, legislaţie relevantă, estimări ale prevalenţei şi incidenţei problemelor legate de droguri, cauze, prevenirea universală şi selectivă bazată pe riscuri pentru zone şi grupuri, de excludere socială, de statistici etc. Aceste activităţi se vor realiza cu sprijinul partenerilor locali şi al instituţiilor implicate în prevenirea consumului de droguri: INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA -Compartimentul de Analiză şi Prevenire a
Criminalităţii, CENTRUL DE EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG
DÂMBOVIŢA, ORGANIZAŢIA „SALVAŢI COPIII” – FILIALA DÂMBOVIŢA. – Întâlniri cu foşti consumatori de droguri sau deţinuţi pentru a înţelege mai bine realitatea, prin mărturiile lor. – Elaborarea de materiale pentru activităţi de prevenire
– Activităţi de prevenire la nivel comunităţii şi activităţi de prevenire cu grupurile vulnerabile identificate (campanii stradale, campanii on-line pe reţele sociale, ateliere de lucru, cursuri de consiliere în şcoli, mese rotunde)
La nivel international vor avea loc activităţi de implementare:
– Vizita preliminară de planificare pentru implementarea activităţilor proiectului -participă la consorţiu manageri de proiect
– Uzbekistan
– Conferinţa „Prevenirea consumului de droguri în România, Norvegia, Malta, Uzbekistan şi Italia”. La conferinţă vor participa tineri, studenţi, lucrători de tineret, reprezentanţi ai organizaţiilor partenere, alţi participanţi motivaţi din ţările partenere
– România
– Formarea lucrătorilor de tineret în domeniul prevenirii consumului de droguri –
Malta
– Formarea lucrătorilor pentru tineret în educaţia non-formală – Italia.
Ca urmare a acestui proiect, dincolo de atingerea obiectivelor propuse, această colaborare va permite lucrătorilor din domeniul tineretului, cadrelor didactice şi voluntarilor să îşi elaboreze propriile iniţiative menite să combată consumul de droguri la nivel local, regional şi national, să continue să desfăşoare programe de prevenire a abuzului de droguri în organizaţiile de tineret, în şcoli, în centrele de asistenţă socială sau în zonele de risc cu grupuri vulnerabile. Elevii vor desfăşura activităţi de „educaţie între egali” în şcolile din care provin, dar şi în alte şcoli, implicând şi mai mulţi elevi. Organizaţiile partenere vor continua campania de prevenire a consumului de droguri prin diferite proiecte şi programe şi vor atrage o cofinanţare suplimentară pentru activităţile de prevenire pe termen lung.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro