Colegiul Naţional ” Ienăchiţă Văcărescu”, coordonează proiectul de parteneriat strategic – Cultura şi istoria noastră prin metode active participante

În perioada decembrie 2017-decembrie 2019, Colegiul Naţional „ienăchiţă Văcărescu”, coordonează un nou proiect de parteneriat strategic (KA2) -Domeniul Educaţie Şcolară, cu numărul de referinţă 2017-1-RO01-KA219-037129_1.
Proiectul reuneşte şcoli din Spania, Portugalia, Letonia, Cipru şi Grecia, trei dintre ele, cele din Portugalia, Cipru, Grecia, aflându-se pentru prima oară în programul Erasmus +.
Cunoaşterea istoriei UE, cunoaşterea istoriei proprii şi comune europene, conştientizarea valorilor istorice şi culturale, a valorilor de patrimoniu UNESCO naţionale si europene ne ajută să analizăm trecutul, să înţelegem prezentul şi să gestionăm eficient problemele sociale, culturale şi de identitate cu care se confruntă societatea actuală, pentru a ne construi un viitor mai bun. În acelaşi timp, cunoaşterea istoriei actuale ajută elevii să înteleagă mai bine Brexitul din Anglia, criza refugiaţilor din ultimii ani, cauzele şi consecintele acestora asupra UE, impactul asupra societaţii de astăzi, să le dezvolte toleranţa şi respectul pentru drepturile omului, să le sporească dorinţa de a elimina rasismul şi xenophobia.
În acest context, proiectul îşi propune să dezvolte interesul elevilor pentru istorie, artă şi cultură din perspectiva trecut-prezent- viitor, pentru a fi capabili să gestioneze problemele societăţii viitoare şi pentru a conştientiza apartenenţa lor la spaţiul comun European fără discriminare, rasism şi xenofobie, prin intermediul metodelor de lucru formale şi non-formale (metode de gândire critică şi activ participative) dobândite de către profesori prin împărtăşirea, confruntare şi schimb de idei şi practici specifice de lucru cu elevii.
Obiectivele proiectului sunt:
1. Stimularea interesului a 150 de elevi pentru cunoaşterea istoriei, artei şi a culturii naţionale, precum şi a culturii comune europene.
2. Sensibilizarea şi motivarea a 150 de elevi pentru cunoaşterea, respectarea şi protejarea patrimoniului UNESCO la nivel European, prin plasarea centrală a elementelor acestuia în diverse contexte transdisciplinare.
3. Dezvoltarea capacităţii a 40 de profesori din cele şase şcoli pentru conceperea unor activităţi didactice atractive, prin utilizarea şi integrarea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare, atât a istoriei cât şi a altor discipline.
4. Creşterea calităţii educaţiei la nivelul celor şase şcoli prin integrarea eficientă în context trans-disciplinar a elementelor de educaţie formala, non-formală si informală în vederea prevenirii părăsirii de timpuriu a şcolii.
Plecând de la importanţa desfăşurării lecţiilor sau a altor activităţi, prin metode activ-par-ticipative, având în vedere faptul că tânărul se formează ca om al societăţii viitoare prin cunoaşterea şi valorificarea trecutului, cadrele didactice îşi vor dezvolta competenţele de lucru cu metodele de dezvoltare a gândirii critice, a creativităţii, în abordarea transcurriculară a istoriei, care va face posibilă cunoaşterea şi întelegerea mai uşoară a actului istoric la nivelul capacităţilor elevului, prin sensibilizarea lui pe diverse căi, formale şi non-formale, în cadrul orelor de istorie, dar şi a altor discipline. Pe parcursul activităţilor LTT, profesorii vor aprofunda aceste metode prin abordări teoretice şi practice, dar şi prin schimb de bune practici, confruntând idei, practici si metode. Profesorii vor contribui prin experienţa dobândită în comun, la elaborarea „Culegerii didactice si pedagogice pentru abordare transdisciplinară şi non-formală a istoriei”.
Elevii vor lua parte la activităţi formale şi non-formale, realizate de profesori la diverse discipline şi/sau în afara orelor de curs, ca urmare a schimburilor de bune practici. De asemenea, vor contribui la realizarea produselor proiectului: filme documentare, biblioteci virtuale, quiz-uri, expoziţii, parade, spectacole umanitare, etc.
Activitatea în proiect va fi reglata în cadrul reuniunilor transnaţionale, dar şi pe parcurs, printr-o monitorizare atentă şi permanentă a activităţilor proiectului, precum şi prin evaluări curente în cadrul proiectului.
Activităţile de diseminare şi valorizare a rezultatelor vor contribui la extinderea experienţei dobândite în acest proiect, către alţi beneficiari, de la nivelul altor şcoli sau la nivelul altor instituţii interesate de tematica proiectului.
Activităţile de implementare includ: vizite de documentare, realizarea unor prezentări a istoriei oraşului în ultimele două secole, ateliere locale şi transnaţionale pentru dezvoltarea competenţelor profesorilor în utilizarea metodelor de învăţare activă (brainstorming, metoda proiectului, metoda experimentului, metoda mozaicului, metoda investigaţiei, harta conceptuală, Cubul, Sinelg,Turul galeriei, Copacul ideilor, Diagrama WENN- EULER, Metoda 6-3-5, Ştiu-Vreau să ştiu -Am învăţat, Cvintetul), studiul unor pictori, scriitori, muzicieni locali celebri, parade, expoziţii, spectacole umanitare, implementarea unor activităţi formale şi non-formale, conferinţe pe tema drepturilor omului, crizei refugiaţilor, egalitate şi incluziune, istoria UE, etc.
Ca rezultate tangibile, se aşteaptă până la finalul proiectului: logo-ul proiectului, site-ul proiectului, jurnalul proiectului (poate fi consultat aici https://erasmusplusdiary.blogspo t.ro/), prezentarea istorică a oraşului din ultimele două secole, quiz-uri pe teme istorice, puzzle-uri/alte jocuri educaţionale cu obiective UNESCO, piese de teatru pe teme istorice/criza refugiaţilor (limba nativă/limba engleză), expoziţii tematice cu prilejul zilelor naţionale ale celor şase ţări, expoziţii de fotografii realizate în ultimul secol, albume, broşuri, filme documentare, lecţii de isorie şi istorie integrată în alte discipline, paradă cu moda anilor 1920-1970 cu obiecte vestimentare realizate din materiale reciclabile, două biblioteci virtuale care vor conţine mituri/legende, tradiţii de nuntă şi botez, tradiţii de Paşte/Crăciun, istoria UNESCO obiective regionale/ naţionale de patrimoniu cultural/ natural/cultural imaterial al umanităţii UNESCO, lecţii integrate in curriculum, activităţi nonformale cu metode activ participative, de dezvoltare a creativ-ităţiii şi de gândire critică perfecţionate pe parcursul atelierelor de lucru naţionale si a schimbului de practici internaţional, etc.
Se preconizează un impact pozitiv la nivelul elevilor, profesorilor, şcolii şi comunitaţii: dezvoltarea respectului pentru istoria Europei şi cultura UNESCO, dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la UE, a atitudinii de combatere a rasismului şi xenofobiei, deschidere spre nou, libertate de exprimare, spirit de iniţiativă, cetăţenie activă, dezvoltarea gândirii critice, creativităţii, competenţelor sociale şi civice, dezvoltarea competenţelor digitale şi de comunicare în limba engleză, sporirea motivaţiei profesorilor de a forma elevi în spiritul gândirii critice, dezvoltarea unor relaţii de colaborare inter-instituţionale, dezvoltarea triadei şcoală-comunitate-părinţi, motivarea elevilor de a continua să înveţe, prevenind riscul de parăsire timpurie a şcolii.
Schimbul de bune practici între profesori la nivel european, schimburile interculturale între elevi, deschiderea profesorilor şi şcolilor faţă de cooperările naţionale inter-sectoriale şi internaţionale vor aduce beneficii pe termen lung în şcolile partenere, care vor fi capabile să asigure o educaţie de calitate, la standarde europene.
Până la acest moment, în calitate de şcoală coordonatoare, sa creat o adresă de email de grup, pentru comunicare, s-a elaborat diagrama Gantt şi sunt în progres cu realizarea planului operarativ de implementare, planului de monitorizare si a planului de diseminare. Colegiul Naţional „ienăchiţă Văcărescu”, ca şi şcoală parteneră, a organizat echipa de coordonare şi implementare a proiectului, a realizat o primă selecţie a elevilor din grupul ţintă şi a încheiat protocoale de colaborare cu partenerii locali: Centrul
EUROPE DiRECT Târgovişte
UNIVERSITATEA VALAHIA, Complexul Muzeal „Curtea Domnească”, Biblioteca Judeţeană „ion Heliade Radulescu” Târgovişte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Doctorul violent nu mai are dreptul să facă gărzi la Spitalul Pucioasa

Un scandal, a zguduit zilele trecute Spitalul Orăşenesc Pucioasa din judeţul Dâmboviţa. Un medic chirurg care lucrează la Spitalul Orăşenesc Pucioasa este cercetat de poliţişti pentru purtare abuzivă, după ce aparţinătorul unei femei de 81 de ani a reclamat că a fost lovit şi insultat de respectivul medic pentru că […]