Published On: lun, feb. 25th, 2013

CODUL MUNCII, ACTUALIZAT

nichiduta.ro

constructiiÎn Monitorul Oficial nr. 89 a fost publicată Legea 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Legea 2/2013 a adus modificări ale unor acte normative în materia conflictelor de muncă şi în materie de asigurări sociale. Menţionăm în cele ce urmează aceste modificări: art. XX – Alineatul (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: „art. 269 – (1) Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor judecătoreşti, stabilite potrivit legii.” Art. XXI – Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 208 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 208 – Conflictele individuale de muncă se soluţionează în primă instanţă de către tribunal”. Articolul 209 se abrogă. Articolul 210 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 210 -Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor individuale de muncă se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul sau locul de muncă reclamantul”. Art. XXII – (1) Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor ale cărui pensii de serviciu au fost recalculate potrivit Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, sumele încasate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti de acordare a pensiilor de serviciu în cuantumul anterior Legii nr.119/2010, desfiinţate în căile de atac, nu se mai recuperează.
(2) Sumele deja recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi nu se restituie.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro