Published On: joi, mai 3rd, 2018

Clarificări privind decontarea TVA pentru proiectele de investiţii în infrastructura de irigaţii finanţate prin PNDR 2020

nichiduta.ro

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a prezentat o serie de clarificări privind depunerea proiectelor de investiţii în infrastructura de irigaţii de către Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) prin submăsura (sM) 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
Beneficiarii componentei infrastructură de irigaţii din cadrul sM 4.3, respectiv Organizaţiile sau Federaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, pot fi înregistraţi în scopuri de TVA, însă aceasta este opţiunea acelei organizaţii, conform legislaţiei fiscale din România. Trebuie ţinut cont de faptul că înregistrarea în scop de TVA nu este o condiţie obligatorie pentru OUAI-urile care intenţionează să depună proiecte prin submăsura 4.3 – infrastructura de irigaţii.
Conform fişei sM 4.3 din PNDR 2020, printre cheltuielile neeligibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1303/ 2013, se numără şi taxa pe valoare adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul şi a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.
În cazul în care OUAI-ul solicită ANAF decontarea TVA (fiind plătitor de TVA), valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA este cheltuială neeligibilă din FEADR şi, de asemenea, nu se încadrează în mecanismul de plată prevăzut de OUG nr. 49/ 2015.
Dacă solicitantul este neplătitor de TVA, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA poate fi trecută în coloana cheltuielilor eligibile din bugetul indicativ al cererii de finanţare, proporţional cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil şi în limita sprijinului public nerambursabil maxim admis conform ghidului solicitantului.
În situaţia în care beneficiarii se încadrează în prevederile art. 43 alin. 1 din OUG nr. 49/2015 cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de rambursarea TVA din bugetul statului, proporţional cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil prevăzut în Contractul de finanţare. În acest caz, este necesară încheierea unui act adiţional la Contractul de finanţare pentru angajarea sumelor reprezentând valoarea maximă a TVA ce poate fi rambursată de AFIR din bugetul statului.
Se menţionează că OUAI-urile constituite conform legii, care au încheiat contracte de finanţare cu AFIR, se încadrează în prevederile art. 43 alin.(1) litera h) din OUG nr.49/ 2015 şi pot beneficia de rambursarea TVA din bugetul statului. În cazul în care această categorie de beneficiari îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin PNDR, au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit ordonanţei de urgenţă amintite, în condiţiile stabilite prin normele metodologice.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro