Published On: vin, iun. 14th, 2019

CJAS Dâmboviţa: Situaţia cardurilor naţionale şi a cardurilor europene

Conducerea CJAS Dâmboviţa a susţinut o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat situaţia cardurilor naţionale, a cardurilor europene precum şi a certificatelor provizorii de înlocuire a cardului european în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2019, adică în primele 5 luni ale acestui an.
La nivelul CJAS Dâmboviţa, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2019 au fost solicitate 1699 de certificate provizorii de înlocuire a cardului european. Începând cu anul 2007, persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le dă dreptul la asistenta medicala devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene.
Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de 2 ani de la data emiterii.
În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS (nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul (prin poştă, fax, email) şi să solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurări sociale de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore.
Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă asiguratului aceleaşi drepturi ca şi
CEASS.
În ceea ce priveşte situaţia carduilor naţionale, la nivelul CJAS Dâmboviţa au fost tipărite 357.771 de carduri de sănătate.
CJAS reaminteşte furnizorilor de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, dar şi asiguraţilor, că termenul de valabilitate a car-durilor naţionale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018.
Totodată, cardurile naţionale de sănătate noi care se emit începând cu data de 1 august 2018 au de la început durata de valabilitate de şapte ani, conform aceleiaşi Hotărâri de Guvern.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>