Published On: joi, apr. 27th, 2017

CJ Dâmboviţa vrea să reducă gradul de îndatorare pe care-l are la unităţile bancare

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 57.164.318 lei, pentru refinanţarea datoriei publice locale a judeţului Dâmboviţa”. Prin acest împrumut se urmăreşte reducerea creditelor CJ şi a greutăţii fiscale. La acest moment, gradul de îndatorare al CJ este aproape de 27%, faţă de un maxim de 30%. CJ plăteşte lunar către instituţiile bancare undeva la 10 miliarde de lei vechi. Concret, prin noul credit se reduc datoriile CJ.
„Fac precizarea că, în urma unei analize pe care am avut-o la nivelul Direcţiei Economice, şi făcând o evaluare a creditelor contractate la nivelul CJ, în perioada 2004 – 2012, analizând şi solicitând oferte din piaţă referitoare la costul actual al dobânzilor şi al marjelor acestora de la principalii operatori din piaţă, am ajuns la concluzia că este necesară restructurarea creditelor CJ, din două considerente. În primul rând gradul de îndatorare al CJ este aproape de maxim, 27%, faţă de un maxim de 30%. CJ plăteşte lunar către instituţiile bancare undeva la 10 miliarde de lei vechi, rate lunare la creditele contractate. Perioada de rambursare a acestor rate mai este de cel puţin încă 13-14 ani, de acum încolo. Deci noi venim, în faţa dumneavoastră, cu propunerea restructurării acestor credite… în ideea împuternicirii noastre pentru a demara o procedură de achiziţie, prin negociere directă, cu operatorii bancari astfel încât din estimările făcute rezultă o economie, la nivelul CJ, undeva la 4 miliarde lei vechi anual, plus reducerea perioadei de rambursare de la 13 la 10 ani, ceea ce, zic eu, că este benefic pentru cei care, peste 10 ani, vor conduce Consiliul Judeţean Dâmboviţa”, a afirmat preşedintele CJ, Alexandru Oprea.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa are in derulare, în acest moment, patru contracte de credit.
Cele patru contracte de credit au fost încheiate în perioada 2005-2012 pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean, precum şi pentru cofi-nanţarea unor proiecte care au beneficiat de fonduri externe nerambursabile prin programele PHARE 2005 – Coeziune Economică şi Socială şi Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în scopul prospectării pieţei, a solicitat oferte, în lei, pentru refinanţarea creditelor mentionate mai sus de la următoarele bănci: – UniCredit Bank S.A.; – BRD -Groupe Societe Generale; – Banca Transilvania S.A.; – Raiffeisen Bank S.A.; – Banca Comercială Româna S.A.; – CEC Bank S.A.; – Exim Bank România S.A.
Din răspunsurile primite de la aceste bănci, s-a constatat că dobanzile practicate în acest moment pe piaţa s-au redus, fiind la un nivel mai scăzut în comparaţie cu unele dobânzi prevăzute în contractele încheiate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 20052012. CJ va face o refinanţare a trei credite pe care le are în derulare în acest moment, în condiţii mai avantajoase faţă de condiţiile de creditare actuale, şi anume: – Creditul contractat de la UniCredit Bank S.A. în anul 2005 cu un sold in valoare 5.272.727 euro; – Creditul contractat de la Banca Comercială Română S.A. în anul 2010 cu un sold in valoare 20.120.212 lei – Creditul contractat de la Banca Comercială Română S.A. în anul 2012 cu un sold in valoare
12.826.471 lei.
Prin refinananţarea supusă aprobării se urmăreşte reducerea cheltuielilor cu datoria publică locală, în vederea eficientizării activităţii economico-financiare a instituţiei. Contractarea finanţării rambursabile se va face cu respectarea Legii 276/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a Hotarârii Guvernului nr. 9 din 10 ianuarie 2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Economiei si Finanţelor nr. 1059 din 7 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregis-trarea si raportarea datoriei publice cu modificările şi completările ulterioare.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>