Published On: vin, mart. 3rd, 2017

CJ Dâmboviţa va implementa proiectul privind Reabilitare Pavilion A la Centrul Militar Judeţean

nichiduta.ro

In şedinţa Consiliului Judeţean Dâmboviţa s-a votat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a principalilor indicatori pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Pavilion A la Centrul Militar Judeţean, str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 16, municipiul Târgovişte, jud.Dâmboviţa”. Având în vedere necesitatea intervenţiei cu lucrări specifice de punere în siguranţă a imobilului „Centrul Militar Judeţean”, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a finalizat procedurile de achiziţie a serviciilor de proiectare (faza DALI), în acest sens fiind încheiat contractul de servicii nr. 148/16.03.2016 cu S.C. Art Building S.R.L pentru investiţia „Reabilitare Pavilion A la Centrul Militar Judeţean”. Imobilul menţionat este situat în Municipiul Târgovişte, în UTR2 – „Zona Centrala-Vatra Istorică” (Cv 4) şi se află în zona de protecţie a monumentului „Biserica Sf. Voievozi Mihail şi Gavril” -cod LMI DB-II-m-A-17297, conform Certificatului de urbanism nr. 428/01.07.2016, fapt pentru care este necesar şi avizul Ministerului Culturii pentru lucrările proiectate. Lucrările de reabilitare a clădirii constau în: lucrări de rezistenţă (cămăşuire fundaţii şi pereţi, înlocuire şarpantă din lemn), arhitectură (înlocuire tâmplărie interioară şi exterioară, învelitoare din tablă, termoizolare interioară, finisaje interioare şi exterioare), instalaţii electrice, sanitare şi termice, amenajări exterioare şi racorduri la utilităţi. Documentaţia tehnico-eco-nomică faza DALI a fost recepţionată la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa conform procesu-lui-verbal nr. 29162/23.12.2016 şi se propune introducerea obiectivului de investiţii spre finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Valoarea totală a investiţiei este 1.743.878 lei (fără T.V.A.), echivalentul a 385.865 euro, din care Construcţii-mon-taj = 1.549.234 lei (fără T.V.A.), echivalentul a 342.796 euro (1 euro = 4,5194 – curs BNR din 26.08.2016).
Sursa de Finanţare: Buget Local, Buget de Stat şi alte surse legal constituite. Durata de realizare: 9 luni.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro