Published On: joi, iun. 22nd, 2017

CJ Dâmboviţa va implementa prin POCU proiectul „Marginalizat dar Activ Social ca Tine” în comuna Moroeni

nichiduta.ro

Consilierii judeţeni au aprobat participarea Unităţii administrativ-teritori-ală, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de solicitant în proiectul „MAST – Marginalizat dar Activ Social ca Tine” în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa şi a bugetului aferent.
Programul Operaţional Capital Uman stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 20072013 şi contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014-2020, acela de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE. Strategia Programului Operaţional Capital Uman urmăreşte integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României, ca stat membru al Ue şi are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale şi educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare – competitivitate, infrastructură, administrare şi guvernanţă – contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020. Autoritatea de Management POCU a republicat Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.ii. Integrarea socio – economică a comunităţile marginalizate, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate. Beneficiar eligibil în cadrul acestui apel de proiecte este şi Unitatea Administrativ-Teritorială, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean – în calitate de solicitant în parteneriat cu alte autorităţi şi instituţii publice sau organizaţii non – guvernamentale. S-a propus participarea Unităţii administrativ-teritorială, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de beneficiar alături de Asociaţia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Unitatea administra-tiv-teritorială Moroeni, prin Consiliul Local Moroeni, Şcoala Moroeni „Ion Ciorănescu”, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala
Dâmboviţa, S.C. RESUM CONSULTING
S.R.L. Ploieşti şi SC HR SPECIALISTS SRL Bucureşti pentru realizarea şi implementarea proiectului în proiectul MAST -Marginalizat dar Activ Social ca Tine” în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa şi a bugetului aferent, care se va depune în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9 -Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.n. Integrarea socio – economică a comunităţile marginalizate, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate. Se propune participarea unităţii administrativ-teritorială, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa din valoarea totală a proiectului (13.707.029,24 lei inclusiv TVA) cu suma de 6.117.830,22 lei (inclusiv TVA), din care 78.104,60 lei reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă. Obiectivul proiectului urmăreşte reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate la nivelul comunei Moroeni pentru 600 de persoane. Activităţile proiectului rezidă în sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie: învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin acordarea unor pachete integrate, sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, participarea la programe de ucenicie la locul de muncă, susţinerea antre-prenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale), activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă, activităţi de asistenţă juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul), campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării şi acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate. Durata de implementare a proiectului este de 36 luni de la data semnării contractului de finanţare.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro