Published On: joi, aug. 24th, 2017

CJ Dâmboviţa va depune proiect pe Axa 8.1 prin POR 2014-2020 privind UPU Târgovişte

nichiduta.ro

S-a deschis apelul de proiecte pentru îmbunătăţirea infrastructurii de primiri urgenţe, prin POR. Vineri, 18 august, s-a emis ordinul pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 8.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă”, Operaţiunea B -Unităţi de primiri urgenţe. Începând cu 18 octombrie 2017, ora 12:00, timp de şase luni, unităţile administrativ-teri-toriale pot depune, prin sistemul electronic My SMIS 2014+, cereri de finanţare în cadrul apelului P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni – cod apel POR/180/8/2.
Şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa are un proiect privind reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea UPU Târgovişte dar şi reabilitarea Heliportului. Proiectul va fi depus pe Axa 8.1 „Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate” din Programul Operaţional Regional 20142020.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte se găseşte printre cele 35 de spitale din ţară, potenţial eligibile în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Obiectivului strategic 8.1 „Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate” din Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Ministerul Sănătăţii deja a emis ORDIN privind aprobarea Listei cuprinzând unităţile de primiri urgenţe(UPU)/ UPU aparţinând spitalelor de copii care formează unităţi funcţionale regionale de urgenţă sau care fac parte din componenta de interes strategic a reţelelor regionale de unităţi spitaliceşti de urgenţă potenţial eligibile în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”.
Alocarea totală prin POR este de 61,74 milioane de euro. Rata de cofinanţare este acordată astfel: 50% din partea Uniunii Europene, prin FEDR, 48% din bugetul de stat, iar 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanţare din partea solicitantului.
Activităţile finanţate se referă la: o reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea unităţilor de primiri urgenţe/ componentelor de primiri urgenţe din unităţile funcţionale regionale de urgenţe şi din cadrul componentelor de interes strategic a reţelelor din unităţi spitaliceşti de urgenţă;
o accesibilizarea spaţiului destinat serviciilor şi a căilor de acces;
o asigurarea/ modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru unităţile de primiri urgenţe/ componentele de primiri urgenţe din unităţile funcţionale regionale de urgenţe şi din cadrul componentelor de interes strategic a reţelelor din unităţi spitaliceşti de urgenţă (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiţii);
o construirea heliporturilor de suprafaţă sau în terasă.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro