CJ Dâmboviţa trebuie să asigure suma de 1.191.956,78 lei, necesară implementării viitoarelor proiecte cu finanţare externă pe anul 2018

Prin Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 2012-2020, variant actualizată – 2015 ce cuprinde Planul de acţiuni de dezvoltare economico-socială a judeţului Dâmboviţa 2014-2020, realizat după consultarea publică au fost realizate un număr de propuneri de proiecte, ce au fost şi mai pot fi finanţate prin Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020, Programul Operaţional Infrastructură Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, Programul Operaţional Capital Uman (P.O.C.U.) 2014-2020, Programul Operaţional Capacitate Administrativă (P.O.C.A.) 2014-2020 sau Programul Operaţional Competitivitate (P.O.C.) 2014- 2020, precum şi prin intermediul altor programe cum ar fi Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021 sau Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
Pentru promovarea şi derularea acestor proiecte a fost şi este necesar să se realizeze strategii, documentaţii tehnico-economice, să fie contractate servicii de consultanţă şi redactare cereri de finanţare. Semnarea contractelor de finanţare pentru unele dintre proiectele deja promovate generează obligaţia Judeţului Dâmboviţa de a cofinanţa activităţile ce urmează a fi derulate, conform bugetelor aprobate prin contractele de finanţare şi asumate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean,
Având în vedere Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene nr. 4.709/03.05.2018, prin care s-a modificat Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent P.O.R., Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1 – „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, se pot depune proiecte de reabilitare/modernizare a unor drumuri judeţene, drept pentru care trebuie întocmite, în termenul cel mai scurt, una sau mai multe cereri de finanţare.
Sumele necesare acestor activităţi vor fi mutate de la alte investiţii pentru care nu sunt deschise linii de finanţare la acest moment, cu păstrarea sumei maxime bugetate prin H.C.J. Dâmboviţa nr.50/2018 şi nr.72/2018.
Având în vedere nevoia de aşezare judicioasă a acestor unor sume, în contextul constrângerilor bugetare şi conform oportunităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile, s-a estimat contravaloarea cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2023.
În urma acestor evaluări şi obligaţii asumate, s-a estimat valoarea totală a cheltuielilor de investiţii pentru elaborarea studiilor/proiectelor/expertizelor, consultanţei, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării viitoarelor proiecte cu finanţare externă pe anul 2018 la valoarea de 1.191.956,78 lei, inclusiv TVA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Mintingul de susţinere a familiei tradiţionale se amână până în toamnă

Deputatul PSD de Dâmboviţa, Claudia Gilia, a anunţat că mitingul de susţinere a familiei tradiţionale se amână până în toamnă, timp în care Legea referendumului va fi examinată şi reexaminată. Parlamentarul PSD susţine că preşedintele nu împărtăşeşte şi nu susţine modificarea Constituţiei. „Acest miting a fost amânat din cauza faptului […]