CJ Dâmbovita: Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul judeţului Dâmbovita

A avut loc seminarul „Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale”, eveniment organizat de Consiliul Jude\ean Dâmbovi\a, în perioada 6 – 7 iulie 2021, în cadrul proiectului „Dinamic -Dâmbovi\a – interac\iuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivi-tate, competen\e”. La eveniment au participat: secretarul general al jude\ului, D[nu\ Nicolae Popa St[nescu, subprefectul jude\ului, Ana-Maria Dragot[-Zamfir, Florin Gilia, şef serviciu -Serviciul Programe Europene, din cadrul Direcţiei Strategii, Programe şi Investiţii (CJD), reprezentanţi ai Unităţii de Implementare a Proiectului, Camelia Zolia, expert asistenţă socială, Ana-Maria Stăncescu, consultant SC ARNhitectura SRL, reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Târgovişte, Agenţiei Judeţeane pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, Crucii Roşii, Partidei Romilor, ONG-uri. În cadrul celor două seminarii, este prezentat Planul de acţiuni al Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din judeţul Dâmboviţa 2021-2027, elaborată în cadrul proiectului „DINAMIC -Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivi-tate, competenţe” COD SMIS: SIPOCA 853/SMIS 135834, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2. Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puţin dezvoltate) fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate. Strategia va fi elaborată printr-o largă consultare cu toţi actorii cheie interesaţi, cu analiza impactului măsurilor implementate, astfel încât, să se diversifice şi să se dezvolte servicii de asistenţă socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu diz-abilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi, în vederea asigurării de servicii sociale de calitate, care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relaţie cu situaţia economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al beneficiarilor. Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii actului administrativ la nivelul UAT Judeţul Dâmboviţa, prin consolidarea procesului de planificare strategică şi implementarea măsurilor de simplificare şi modernizare a procedurilor administrative.
În ceea ce priveşte obiectivele specifice ale proiectului, amintim: consolidarea capacităţii de planificare strategică şi de îmbunătăţire a procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT Judetul Dâmboviţa, prin elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Dâmboviţa şi a Planului Strategic Instituţional; simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni prin dezvoltarea şi implementarea de soluţii informatice la nivelul UAT Judeţul Dâmboviţa, pentru serviciile partajate din domeniul urbanismului şi al serviciilor de asistenţă socială pentru copiii aflaţi în dificultate; soluţiile informatice dezvoltate vizează inclusiv creşterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu diz-abilităţi; reducerea timpilor de răspuns la solicitările adresate UAT Judeţul Dîmboviţa, prin digitalizarea şi retro-digi-talizarea arhivei electronice pentru documentele cu valoare operaţională în prezent; îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor angajaţilor UAT Judeţul Dâmboviţa, prin participarea la sesiuni de instruire pe teme specifice, în cadrul acţiunilor prevăzute în proiect.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Proiecte majore aprobate în cadrul şedinţei CJ Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a reunit în şedinţă extraordinară şi a avut pe ordinea de zi 14 proiecte de hotărâre. Şedinţa a fost condusă de preşedintele CJ, Corneliu Ştefan. La punctul doi, pe ordinea de zi, s-a supus aprobării Nota de Fundamentare a principalilor indicatori tehnico – economici estimaţi pentru includerea […]