Published On: mar, mart. 3rd, 2015

CJ Dâmboviţa plăteşte de pe urma intereselor financiare ale PDL la Palatul Potlogi

nichiduta.ro

DEPLASARE CJD 20.02.2015. RAU ALB, TATARANI, TARGOVISTE DGASPC, GAESTI, POTLOGI413.376,17 lei, aceasta este suma pe care Consiliul Judeţean Dâmboviţa din veniturile proprii trebuie să o restituie către S.C. Compania de Asigurări -Reasigurări Exim România S.A. Această sumă a recuperat-o CJ în 2013, după ce a iniţiat procedura executării silite a poliţei de garantare, procedură finalizată cu recuperarea integrală, la data de 16.05.2013, a avansului acordat S.C. Intini Angelo S.R.L. Noci Italia Sucursala Bucureşti, de la S.C. Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România S.A. (CARE S.A.). S.C. Intini Angelo S.R.L. a fost o societate care a lucrat la Palatul de la Potlogi şi care a dat faliment. Acum, după doi ani CJ Dâmboviţa s-a trezit executat de firma de asigurări susţinând că suma de 413.376,17 lei a fost încasată necuvenit deoarece a fost justificată de S.C. Intini Angelo S.R.L. Noci Italia prin facturile nr. 2/11.06.2012 şi 3/05.10.2012, cu situaţiile de lucrări aferente. Pentru a nu bloca lucrările la Palatul Potlogi consilierii judeţeni au votat în unanimitate restituirea, din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a sumei de 413.376,17 lei către S.C. Compania de Asigurări -Reasigurări Exim România S.A. Între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Asocierea formată din Intini Angelo S.R.L. şi S.C. Ramb Sistem S.R.L. a fost încheiat DEPLASARE CJD 20.02.2015. RAU ALB, TATARANI, TARGOVISTE DGASPC, GAESTI, POTLOGIcontractul de lucrări nr. 540/16.12.2011, contract care a fost reziliat în data de 15.03.2013 datorită nerespectării acestuia de către executant. În baza contractului mai sus menţionat, a facturii nr. 1/05.03.2012 şi a poliţei de garantare a avansului seria GA, nr. 001285 emisă în data de 29.02.2012 de S.C. Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România S.A. (CARE S.A.), Consiliul Judeţean Dâmboviţa a acordat S.C. Intini Angelo S.R.L. Noci Italia Sucursala Bucureşti (reprezentant fiscal al asocierii formate din Intini Angelo S.R.L. Noci Italia şi S.C. Ramb Sistem S.R.L.) un avans de 15% din valoarea contractului, respectiv suma de 3.997.656.90 lei. Datorită nejustificării avansului în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (republicată, actualizată) şi a rezilierii contractului de lucrări, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a iniţiat procedura executării silite a poliţei de garantare, procedură finalizată cu recuperarea integrală, la data de 16.05.2013, a avansului acordat S.C. Intini Angelo S.R.L. Noci Italia Sucursala Bucureşti, de la S.C. Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România S.A. (CARE S.A.). Prin adresa nr. 8666/20.05.2013 CJ a informat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice despre recuperarea avansului de la asigurator şi a solicitat să i se comunice procedura care trebuie urmată în continuare. Prin adresa nr. 40256/07.06.2013 înregistrată la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr. 10.173/10.06.2013 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a comunicat CJ că trebuie să restituie suma de 3.133.151,90 lei reprezentând cote AMPOR cnform contractului de finanţare. Diferenţa de 864.505,01 lei rămasă la dispoziţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa s-a utilizat astfel: – suma de 451.128,84 lei a fost transferată în venituri din anii precedenţi şi reprezenta contribuţia proprie de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile la care se adaugă corecţia financiară de 10%, sumă care a fost cheltuită din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
– suma de 413.376,17 – avans justificat prin facturile nr. 2/11.06.2012 ?i 3/05.10.2012:
. 325.342,64 lei a fost transferată în venituri din penalităţi în vederea stingerii facturii nr. 1089/20.03.2013 reperzentând penalităţi de întârziere a justificării avansului calculate către S.C. Intini Angelo S.R.L. Noci Italia;
. 88.033,53 lei a fost transferată în diverse venituri pentru acoperirea unor eventuale litigii referitoare la executarea contractului de lucrări nr. 540 încheiat în data de 16.11.2011cu Intini Angelo S.R.L. Noci Italia.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro