Published On: joi, apr. 12th, 2018

CJ Dâmboviţa implementează proiectul „APT_SMC – Administraţie Publică eficienţă prin Sistem de Management al Calităţii”

nichiduta.ro

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Daniel Comănescu, vicepreşedintele Luciana Cristea, secretarul judeţului Ivan Ivanoff şi Valeriu Florin Gilia, director executiv Direcţia Programe Europene din cadrul Consiliului Judeţean au participat la conferinţa de presă organizată cu prilejul lansării proiectului „APT_SMC – Administraţie Publică eficienţă prin Sistem de Management al Calităţii”, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2. Perioada de implementare este de 16 luni. Valoarea proiectului este de 621.847,30 lei. Suma de 12.437,35 lei reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.
Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susţinerea unui management performant la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale, creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul acestuia.
Obiectivul Specific 2.1 este Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP POCA va promova crearea unei administraţii publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiţii şi reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administraţia publică are nevoie de resurse umane competente şi bine gestionate, un management eficient şi transparent al utilizării resurselor, o structură instituţional-administrativă adecvată, precum şi de proceduri clare, simple şi pre-dictibile de funcţionare. O astfel de administraţie trebuie să fie capabilă să ofere deci-denţilor politici instrumentele necesare fundamentării şi implementării unor politici publice în interesul cetăţenilor. Optimizarea administraţiei este o condiţie importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro